Účinnost přirozených způsobů ochrany rostlin

Přirozené způsoby ochrany rostlin zahrnují všechny biologické metody, také metody fyzikální, jako například UV záření, elektromagnetické vlny a jiné, nebo přirozené chemické látky izolované z rostlin. V dlouhodobých pokusech v letech 1997–2018 se odborníci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., (VÚRV) zaměřili na aplikaci antagonistických hub proti houbovým patogenům hlavních obilnin.

V pokusech se zabývali zvláště biologickým mořením osiva, kdy na povrch zrn aplikovali přímo biopreparát v práškové nebo kapalné formě jako Supresivit – obsahující houbu Trichoderma harzianum, Ibefungin – obsahující spory bakterie Bacillus subtilis, dále biopreparát Koni, jehož základem je houba Coniothyrium minitans. Z dalších biopreparátů použili nizozemský preparát Trianum P, založený na stejné houbě jako Supresivit, dále biopreparát Polyversum, jehož základem je řasohouba Pythium oligandrum, a biopreparát Gliorex, obsahující směs hub Trichoderma harzianum a Clonostachys rosea, která má pozitivní vliv na potlačení houby Botrytis cinerea.

Z dlouhodobých souhrnných výsledků je pro zemědělskou praxi důležité zjištění, že použití vybraných biofungicidů mělo oproti kontrolní variantě pozitivní vliv na hospodářskou produkci i zdravotní stav ozimé pšenice a jarního ječmene, především potlačením fytopatogenních hub rodu Rhynchosporium a Drechslera. Přírůstky výnosů zrna se po jejich aplikaci pohybovaly v průměru let od 4,5 % do 7,7 %, nejvyšší výnosový efekt byl dosažen zejména u přípravku Gliorex a Trianum P, uvádí v časopise Úroda RNDr. Josef Hýsek, CSc., a Ing. Milan Vach, CSc., z VÚRV.*

Více informací přináší březnové vydání časopisu Úroda (3/2019).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *