Úbytek hmyzu v Německu pokračuje

V mnoha oblastech v Německu je v současnosti zhruba o třetinu méně druhů hmyzu než před deseti lety. Pokazují na to výsledky výzkumu Technické univerzity v Mnichově. Škola o tom na konci října informovala v tiskové zprávě. Druhy hmyzu mizely především na loukách, které se nacházely v silně zemědělsky využívaném okolí. Úbytek se ale týkal i lesa a chráněných oblastí.

Tisková zpráva připomíná, že úbytek hmyzu na trvalých travních porostech v posledních 25 letech zjistily již dřívější studie. Koncentrovaly se ale buď výhradně na celkovou biomasu hmyzu, nebo na jednotlivé druhy a skupiny druhů. Dosud nebylo jasné, že je postižena velká část všech skupin hmyzu. V rámci široce založené studie o biodiverzitě vědci z univerzity mezi lety 2008 a 2017 sledovali řadu hmyzích druhů v Braniborsku, Duryňsku a Bádensku-Württembersku. Výsledky poté zveřejnili v odborném periodiku Nature.

Vědci nasbírali přes milión jedinců hmyzu na 300 lokalitách a prokázali, že mnohé z téměř 2700 druhů jsou na ústupu. Některé vzácnější druhy pak v některých regionech již nenalezli. Jak v lesích, tak na loukách napočítali po deseti letech zhruba o třetinu méně druhů hmyzu. Nový je právě také výsledek poukazující na to, že k úbytku druhů dochází i v lesích – ve sledovaném období byl pokles celkové biomasy hmyzu zhruba o 40 %. U travních porostů byl úbytek ještě výraznější, na konci výzkumu se biomasa hmyzu snížila na třetinu.
Wolfgang Weisser, profesor terestrické ekologie na mnichovské univerzitě a jeden z iniciátorů projektu konstatoval, že tak velký pokles jen za desetileté období neočekávali. Je to podle něj děsivé, ale zapadá to do obrazu, který ukazuje čím dál více studií.
Postiženy jsou všechny lesní a luční plochy: pastviny pro ovce, louky, které se sekají a hnojí tři- až čtyřikrát ročně, jehličnaté hospodářské lesy a dokonce hospodářsky nevyužívané lesy v chráněných oblastech. Největší pokles zjistili výzkumníci na těch travních plochách, které byly ve velké míře obklopeny poli.*

Další podrobnosti přinese následující číslo týdeníku Zemědělec. 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *