Trvalá nebo dočasná ztráta zemědělské půdy

Již uplynul nějaký čas od dob, kdy pod vlivem melioračních opatření docházelo ke zvyšování výměry zemědělského půdního fondu (ZPF), a to těch ploch určených pro intenzivní zemědělské využití. Když pomineme zábor půdy pro rozvoj lidské společnosti, je pozůstatek orných půd vystaven tlakům dosud nevídaným, jež ovlivňují zejména jejich kvalitu a zdraví.

Eroze je proces známý a dokonale popsaný. Eroze půdy a zejména ta vodní je přirozeně se vyskytující proces, při kterém dochází k rozrušování půdního povrchu, transportu půdy na nižší místo, kde dojde k její akumulaci a sedimentaci.

Plánovaný, ale nečekaný rozvoj fotovoltaických elektráren, otevřel diskusi týkající se záboru zemědělské půdy vyskytující se právě pod mnohohektarovými solárními parky. Na ploše elektráren mezi konstrukcemi nesoucími fotovoltaické články jsou udržovány trvalé travní porosty (TTP), které se nedají z principu funkce v krajině s plochou parkoviště nebo překladiště srovnat.*

 

Článek byl uveřejněn za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství.

 

Ing. Antonín Kintl1

Ing. Jakub Elbl2

 

1 Zemědělský výzkum, spol. s r. o., Troubsko

2 Mendelova univerzita v Brně

 

Více si můžete přečíst ve Farmáři č. 5/2018.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *