Top hybridy se špičkovou stravitelností

ES Bigben a ES Watson jsou dvě novinky v sortimentu silážních kukuřic. Kombinují vysoké výnosy a výbornou stravitelnost silážní hmoty. Mají výborné výsledky při využití na výrobu bioplynu. Nabízejí vyrovnaný zdravotní stav a vysokou toleranci ke stresovým podmínkám.

Oba hybridy prošly v letech 2015 a 2016 úspěšně registračními zkouškami ÚKZÚZ ve středně raném sortimentu na siláž. Díky svým výborným výsledkům byly letos v červnu zaregistrovány. Mezi sledovanými hybridy vynikají svou výbornou stravitelností silážní hmoty.

ES Bigben (FAO S/Z 250)

Nový, středně raný silážní hybrid má vysoké rostliny s vysoko nasazenými palicemi. Jedná se o tříliniový hybrid, který díky své adaptabilitě na různé podmínky prostředí využije svůj vysoký výnosový potenciál i v horších pěstitelských podmínkách. Rychlý počáteční vývoj zajišťuje dobrou kondici rostlin na začátku vegetace, silný stay green efekt prodlužuje vegetaci zelených částí rostlin až do sklizňové zralosti zrna. Tato plastická kukuřice má velmi dobrou odolnost k suchu a chladu a najde uplatnění i v okrajových oblastech pěstování. Je vhodná pro realizaci siláže nejvyšší kvality v obilnářské, řepařské a kukuřičné výrobní oblasti. Robustní rostliny jsou velmi dobře olistěné, palice mají vysoký počet řad a zrno je vysoké kvality (typ tvrdý až mezityp). Výborných výsledků dosahuje také při využití na bioplyn díky vysoké výtěžnosti energie na hektar a při pěstování na zrno.

ES Watson (FAO S 260)

Dvouliniový středně raný hybrid ES Watson má vysoké, dobře olistěné rostliny s vysokým podílem palic. V roce 2016 byl registrován v sousedním Německu a jeho výsledky v produkci energie jsou zde nadprůměrné. Hybrid má velmi dobrou odolnost k chladu a je vhodný pro pěstování na siláž a pro výrobu bioplynu v obilnářské, řepařské a kukuřičné výrobní oblasti. Je vhodnější pro srážkově příznivější oblasti. Silážní hmota má vynikající stravitelnost a vysoký obsah škrobu. Široké sklizňové okno umožňuje optimalizaci termínu sklizně. Doporučená hustota je 75 až 85 tisíc rostlin na hektar. Stejně jako u hybridu ES Bigben je možné dodat osivo v ekonomicky výhodném balení big bag.

Stravitelností siláže na špičkové úrovni

V registračních pokusech ÚKZÚZ, ve středně raném sortimentu na siláž (číslo ranosti 260 – 300) bylo v letech 2015 a 2016 hodnoceno 26 hybridů. Z toho bylo pět novinek, které byly v červnu 2017 zaregistrovány. ES Bigben se řadil mezi ranější materiály (hodnoceno podle sušiny celkové zelené hmoty při sklizni), ES Watson patřil svou raností k průměru sledovaných hybridů. Výnos škrobu u obou hybridů (nad 34,5 %) patřil mezi tři nejlepší výsledky. Nadprůměrné byly u obou jmenovaných hybridů hodnoty charakterizující kvalitu silážní hmoty – nejen stravitelnost organické hmoty (ELOS, IVDOM a DCS), ale také stanovená stravitelnost vlákniny (DINAG) a netto energie laktace (NEL).

Výsledky poloprovozních pokusů v roce 2017

V letošním roce byly oba hybridy také zařazeny do několika poloprovozních pokusů v ČR. Vedle výsledků ÚKZÚZ a zkušeností ze zahraničí jsou právě tyto výsledky důležitým vodítkem pro hodnocení sledovaných hybridů v podmínkách našich pěstitelů a pro správnou rajonizaci nových materiálů. Hybrid ES Bigben byl velmi dobře hodnocen v poloprovozním pokusu Kralovické zemědělské a. s. (okres Plzeň-sever), kde dosáhl relativního výnosu celkové suché hmoty 119 % na průměr pokusu a také jeho hodnocení dosažené celkové suché hmoty v pokusu AGRO Poříčí nad Sázavou (okres Benešov) bylo zajímavé (107 % na průměr pokusu). ES Watson obsadil výborné druhé místo v poloprovozním pokusu ZD Krásná Hora nad Vltavou, a. s. (okres Příbram). Svým výnosem zelené hmoty 41,29 t/ha, při sušině 37,3 % dosáhl výnosu 15,38 t celkové suché hmoty, což je 114 % na průměr pokusu (32 sledovaných hybridů). Tento hybrid byl také hodnocen na jižní Moravě v poloprovozním pokusu ZEAS Lysice, a. s. (okres Blansko). Zde dosáhl relativního výnosu 120 % na průměr sledovaných hybridů.

Závěrem

Nové kukuřice, které každoročně rozšiřují počet nabízených hybridů na našem trhu, musí nabídnout pěstitelům velmi dobré výnosové parametry, vyšší adaptabilitu a plasticitu, vysokou toleranci ke stresovým podmínkám a v neposlední řadě i vysokou kvalitu siláže nebo zrna. Nové hybridy ES Bigben a ES Watson tyto požadavky splňují a svými výsledky v posledních třech letech dokazují, že jsou konkurenceschopné a pro pěstitele zajímavé.

Ing. Milan Spurný Agrofinal spol. s r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *