Švýcarsko: iniciativy proti pesticidům, antibiotikům i dovozům krmiv

V polovině června proběhnou ve Švýcarsku referenda o dvou iniciativách, které se úzce týkají zemědělství. Jedno nese název Za Švýcarsko bez syntetických pesticidů, druhé Pro čistou pitnou vodu. Pokud by uspěly, znamenalo by to významný zásah do tamní produkce potravin. Obě iniciativy odmítla švýcarská spolková rada i řada oborových sdružení a organizací, včetně těch, které organizují producenty z oblasti ekologického zemědělství.

Iniciativa Za Švýcarsko bez syntetických pesticidů především požaduje, aby bylo zakázáno použití syntetických pesticidů v zemědělské výrobě, zpracování produktů a v oblasti péče o půdu a krajinu. Pro komerční účely má být zakázán dovoz potravin, které je obsahují nebo byly s jejich pomocí vyprodukovány. Opatření má desetileté přechodné období. Iniciativa svůj požadavek zdůvodňuje tím, že syntetické pesticidy obsahují látky nepřírodního složení a oproti jiným způsobům ochrany představují největší riziko pro člověka a životní prostředí. Schválením iniciativy by se mělo posílit ekologické zemědělství, občané by měli mít k dispozici zdravé potraviny, zastavilo by se vymírání druhů a podpořila biodiverzita a ochránila pitná a podzemní voda, argumentují iniciátoři.

Iniciativa Pro čistou pitnou vodu požaduje, aby zemědělství způsobem produkce významně přispívalo k zásobování obyvatelstva zdravými potravinami a čistou pitnou vodou. Především ale chce, aby přímé platby nedostávaly ty zemědělské podniky, které používají při chovu zvířat preventivně antibiotika, nebo jejich způsob chovu vyžaduje jejich pravidelné používání. Přímé platby by také měly být směřovány tak, aby způsob hospodaření zemědělských podniků zahrnoval udržení biodiverzity, produkci bez pesticidů a takové stavy zvířat, kterým podnik dokáže zajistit krmivo z vlastních zdrojů. Přechodné období má být osmileté. V tomto duchu se také nese příslušná argumentace iniciátorů. Kromě toho uvádějí, že pesticidy ohrožují lidské zdraví a zhruba milion Švýcarů pije vodu, kde pesticidy překračují limity. Dále tvrdí, že nadměrné používání antibiotik v chovech vede ke vzniku rezistentních kmenů, což ohrožuje lidské zdraví. Jako další argument uvádí iniciativa, že stavy zvířat k produkci masa a vajec jsou importem krmiv (1,2 mld. t ročně) udržovány uměle na vysoké úrovni, což vede k nadbytku kejdy a nitrátům ve vodě, které jsou považovány za rakovinotvorné.*

Další podrobnosti připravujeme do týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *