Svět trav přilákal stovky návštěvníků

To, že je o trávy ať už pícní, trávníkové, či okrasné stále zájem, potvrzuje vysoká návštěvnost v pořadí osmého ročníku výstavy nazvané „Kouzelný svět trav 2020“. Cílem výstavy s expozicí okrasných, trávníkových, pícních i planých druhů trav bylo přiblížit široké veřejnosti zajímavý svět trav a práci vědců, kteří jej zkoumají. Návštěvníci tak mohli obdivovat okrasné trávy i parkové trávníky či jednotlivé travní druhy a ocenit jejich význam nejen pro zemědělství, ale i krajinu a zahradu.

Akce se uskutečnila v genofondové zahradě Výzkumné stanice travinářské v Zubří ve dnech 11. až 12. září. „Slunečné počasí přilákalo do expozice naší genofondové zahrady více než šest stovek zájemců z řad odborné i laické veřejnosti,“ informoval Ing. Radek Macháč, Ph.D., ředitel Výzkumné stanice travinářské v Zubří.

Kolekce genetických zdrojů

Na výměře 0,32 ha byly pro návštěvníky připraveny expozice kulturních, okrasných i planých druhů trav. „Areál polní genové banky je určen pro uchování kolekce genetických zdrojů vegetativně množených okrasných travin. Kolekce je v Zubří shromažďována od roku 1995,“ uvedl Ing. Martin Lošák, který má kolekci genetických zdrojů v Zubří na starosti. Jako první byly v roce 2006 vysazeny kultivary rodů metlice (Deschampsia), ozdobnice (Miscanthus) a proso (Panicum). O dva roky později byla v areálu vybudována vodní nádrž se dvěma hloubkami 20 a 60 cm, určenými pro kolekci vodních a bažinných travin. V genofondové zahradě nalezneme i plochu pro suchomilné traviny s písčitým substrátem a skalku určenou pro traviny, které vyžadují skalnaté podloží. Návštěvníci mohli obdivovat okrasné trávy takzvané graminoidy několika čeledí jak domácího původu, tak exotické druhy z celého světa. Mezi nejčastěji pěstované druhy patří trávy z čeledi lipnicovité (Poaceae). V zastíněných zákoutích parků, ale i ve vodních nádržích nalezneme ostřice z čeledi šáchorovité (Cyperaceae). V podrostech dřevin a v okolí mokřadů a vodních nádrží se vyskytují sítiny a biky z čeledi sítinovité (Juncaceae). Ve vodní nádrží v Zubří byly k vidění i vodní a bahenní druhy orobinců a zevarů.

Součástí výstavy byla i expozice, která představovala využití trav jako obnovitelného zdroje energie. Návštěvníci mohli sledovat ukázku peletování travní biomasy pomocí experimentálního peletovače. Vystaven byl i hořák kotle pro spalování biomasy s ukázkou spalování dřevních peletek. Jedna z expozic byla věnována i pokusnické a trávníkářské technice. Zajímavá byla rovněž laboratoř kvality osiv či ukázky kulturních a planých druhů trav rostoucích na rozdílných stanovištích a srovnání klíčivosti ozimé pšenice, lupiny bílé, pohanky obecné a jílku vytrvalého. Velký zájem návštěvníků vzbudila expozice věnována působení herbicidů proti dvouděložným plevelům a mechům. Organizátoři akce rovněž návštěvníkům radili při problémech s výživou a chorobami trávníku a lučních porostů i při zakládání trávníku.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *