Archiv pro štítek: výživa

Filtr

Jak se hnojil mák v minulosti a jak hnojíme nyní?

V českých zemích má pěstování máku setého více než tisíciletou tradici. Historicky byl mák setý pěstován a využíván primárně jako olejnina, potravina. V současné době se v České republice pěstují téměř výlučně odrůdy potravinářského typu máku. ČR patří k nejvýznamnějším pěstitelům máku nejen v evropském, ale i světovém měřítku. Přesto...

Kategorie: Olejniny, Výživa rostlin

Výživa a hnojení ozimé pšenice

Aplikace minerálních a statkových hnojiv do půdy zaznamenala v poslední době značnou redukci. Aplikace především fosforečných a draselných hnojiv se dnes nachází na úrovni přelomu 50. a 60. let 20. stol. (10,8 kg K2O/ha a 13,6 kg P2O5/ha). Dostatečný příjem živin a vyrovnaná výživa je základem růstu a tvorby vysokých...

Kategorie: Výživa rostlin

Výživářské pokusy s ječmenem

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) vede na svých zkušebních stanicích, rozmístěných v rámci celé ČR, dlouhodobé polní pokusy, které přináší poznatky o různých systémech hnojení. Poskytují informace o vlivu organických a minerálních hnojiv na výnosy, na kvalitu produkce a půdní vlastnosti, včetně bilancování dodaných a odčerpaných živin. V...

Kategorie: Obiloviny

Výživa ozimých obilnin na podzim

Při základním hnojení obilnin je podle Ing. Evy Kunzové, CSc., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby nutné zohlednit agrochemické vlastnosti půdy a respektovat specifické požadavky jednotlivých odrůd na výživu. Ozimou pšenici řadíme mezi plodiny se střední potřebou živin. Významnou úlohu pro zajištění optimálního růstu a vývoje pšenice v podzimním období má...

Kategorie: Obiloviny

Řepka může strádat nedostatkem živin

Teplé podzimní období a mírná zima znamenaly růst a příjem živin rostlinami řepky. Lze proto předpokládat, že obsah minerálního dusíku v půdě bude nízký, od čehož se bude odvíjet časná potřeba jarního hnojení. Regulace růstu bude záviset na stavu porostu a z pohledu fungicidní ochrany je potřeba se více věnovat...

Kategorie: Olejniny

Výživa jarního ječmene dusíkem

Zmínka o hnojení jarního ječmene dusíkem vyvolává často tutéž reakci, jako když se kdosi u stolu natáhne pro slánku: Opatrně, hlavně nepřesolit! Na skutečnost, že nedosolené jídlo je stejně zoufalé jako to přesolené, se však téměř nepoukazuje.

Kategorie: Výživa rostlin