Archiv pro štítek: VÚPT

Filtr

Zabývali se klíčovými tématy zemědělství

Minulý čtvrtek skončila v Brně dvoudenní mezinárodní konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Hlavní pořadatel, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o., uvedl, že se akce zúčastnilo více než 150 odborníků. Mezi hlavní témata, kterým se přednášející věnovali, patřilo šlechtění, rostlinolékařství, technologie pěstování rostlin a...

Kategorie: Ochrana rostlin

Věnovali se novým poznatkům

Již dvacátý ročník konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů skončil ve středu v Brně. Hovořilo se o využívání genových zdrojů, ochraně rostlin i nových technologiích v pěstování rostlin.

Kategorie: Ochrana rostlin

Cílem je zvýšit diverzitu v krajině

Po dvou letech se zájemci o pícninářství setkali na pozemcích troubského výzkumného pracoviště, aby se seznámili s novými poznatky z aplikovaného výzkumu. Kromě tradičních jetelovin byly představeny i směsi pro ozelenění meziřadí chmelnic a pokusy s jestřabinou východní. Velmi zajímavá byla i půdní sonda obarvená potravinářskou modří, která demonstrovala zvýšenou...

Kategorie: Pícniny, Polní dny

Jak chránit a zvyšovat kvalitu půdy

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o., Troubsko, Zemědělský výzkum, spol. s r. o., Troubsko, a Agrolab, spol s r. o., Troubsko pořádaly koncem února cyklus odborných přednášek určených pro zemědělskou praxi. Jejich úkolem bylo přiblížit přítomným inovace v oblasti technologií pěstování a opylování rostlin, nové prvky v integrované ochraně...

Kategorie: Půda