Archiv pro štítek: virus žloutenky vodnice

Filtr

Zkušenosti s odrůdami řepky rezistentními proti viru TuYV

Od podzimu 2016, kdy byl poprvé zaznamenán kalamitní výskyt mšice broskvoňové (Myzus persicae) – hlavního přenašeče viru žloutenky vodnice (TuYV), do jara 2019 probíhal na katedře ochrany rostlin České zemědělské univerzity v Praze a v diagnostických laboratořích ÚKZÚZ Olomouc monitoring výskytu viru žloutenky vodnice (TuYV) v porostech řepky na území...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Silné napadení řepky mšicí broskvoňovou

Na podzim 2016 došlo na většině území ČR k namnožení populací mšice broskvoňové, Myzus persicae (L.) Silné napadení řepky v řadě případů vedlo k závažnému poškození porostů. Proti mšici broskvoňové byla prováděna cílená ošetření insekticidy, která byla často nedostatečně účinná. I přes intenzivní chemickou ochranu došlo ke škodám, v řadě...

Kategorie: Ochrana rostlin