Archiv pro štítek: šlechtění

Filtr

Výzkum pomůže obohatit pšenici o vzácné geny jejích divokých příbuzných

Vyšlechtit kvalitnější a odolnější odrůdy pšenice bude v budoucnu snazší díky výzkumu jejích planých předchůdců v olomoucké laboratoři Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR (ÚEB AV ČR), která je součástí Centra regionu Haná pro zemědělský a biotechnologický výzkum (CRH). Po dvou letech se tam podařilo sestavit mapu genomu příbuzného dnešní...

Kategorie: Obiloviny

Zvyšovat sklizňový index a biomasu pšenice

Vznik nejstarších domestikovaných forem obilnin, včetně pšenice, je spojován s rozvojem zemědělství. Vznik zemědělství byl podmíněn růstem populace a klimatickou změnou v období neolitu, která probíhala před 12–10 tisíci lety. Zemědělství vedlo k zefektivnění využití energetických zdrojů prostředí, ke kterému byl využit omezený počet domestikovaných druhů. U zemědělských plodin se...

Kategorie: Obiloviny

Zkouší a šlechtí odrůdy olejnin

I přesto, že pohled veřejnosti na řepku není poslední dobou zcela pozitivní, jde o tržně lukrativní plodinu produkující jeden z dietologicky nejkvalitnějších olejů. Technologie jejího pěstování je na vysoké úrovni, také proto její pěstební plochy každoročně rostou. Význam a rozsah pěstování řepky olejky se odráží také v intenzitě šlechtění a...

Kategorie: Olejniny

Šlechtitelská stanice slaví výročí

Zhruba jeden milion eur stojí vyšlechtění jedné odrůdy. Uvedl to v souvislosti se šlechtěním ječmene Ing. Pavel Kutmon, ředitel společnosti Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., u příležitosti semináře k oslavě 70. výročí založení Šlechtitelské stanice v Hrubčicích, který proběhl včera v Prostějově.

Kategorie: Obiloviny

Pracují na moderních odrůdách

Především na genetické úpravy obilnin se soustřeďují v rámci Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum dvě oddělení, oddělení molekulární biologie a laboratoř, která je součástí oddělení chemické biologie a genetiky.

Kategorie: Obiloviny

Věnovali se výzkumu v zemědělství

Včera skončila v Brně dvoudenní mezinárodní konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Jejím cílem je prezentovat nejnovější výsledky aplikovaného výzkumu v těchto oblastech. Konference měla zhruba 160 účastníků, počet odborných příspěvků dosáhl čísla 130.

Kategorie: Ochrana rostlin, Odrůdy

Jednali o projektu LEGATO

Projektu LEGATO (LEGumes for the Agriculture of Tomorrow; Leguminózy pro zemědělství zítřka) byla věnována konference, která proběhla minulý týden ve Velkých Losinách na Šumpersku. ...

Kategorie: Luskoviny

Šlechtění jako hlavní intenzifikační faktor

Přínos samotné šlechtitelské práce pro společnost je až překvapující. Významný růst výnosů zaznamenaly v posledních patnácti letech všechny hlavní hospodářské plodiny. Tento fakt má přesah nejen do ekonomiky, ale také do ekologie, kdy například úsporou orné půdy nezatěžujeme přírodu, což se promítá i do rozmanitosti živočišných a rostlinných druhů na...

Kategorie: Odrůdy