Archiv pro štítek: škůdci

Filtr

Nejvýznamnější hmyzí škůdci máku setého

Pěstitelé máku setého se každý rok setkávají se škodlivými výskyty hmyzích škůdců, kteří dokážou porosty velmi silně poškodit. V počátečních fázích se jedná o žír krytonosce kořenového, za významné makovicové škůdce se pak považují krytonosec makovicový a bejlomorka maková.

Kategorie: Olejniny

Rezistence řepkových škůdců k insekticidům

Na rezistenci je nutné se dívat jako na faktor, jenž zemědělcům stále více zmenšuje množinu, ze které lze bez potíží vybírat účinné nástroje umožňující snadný a účinný zásah proti škůdcům. I když je nepříjemné to přijmout, tento problém vznikl na polích a je důsledkem uplatňovaných technologií pěstování. Za stavu, kdy...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Ochrana ozimé řepky proti jarním škůdcům

Změna klimatu a více rozkolísaný průběh počasí se nutně projevuje i v ochraně rostlin. U podzimních škůdců řepky dochází ke změnám ve významnosti jednotlivých druhů. Rozšiřuje se výskyt dřepčíka olejkového, mšice broskvoňové a výrazně škodí dříve prakticky neznámý zápředníček polní. U jarních škůdců zase nepříjemné komplikace způsobuje rezistence jednotlivých druhů...

Kategorie: Ochrana rostlin

Odrůdové rozdíly v atraktivitě pro škůdce řepky

Práce Ing. Tomáše Hovorky a prof. RNDr. Ing. Františka Kocourka, CSc., zveřejněná v příloze časopisu Úroda se zabývá rozdíly v preferenci a výskytu dvou jarních škůdců řepky – blýskáčka řepkového (Brassicogethes aeneus) a krytonosce šešulového (Ceutorhynchus obstrictus) mezi dvěma žlutě kvetoucími odrůdami (DK Exssence a DK Sensei) a jedné bíle...

Kategorie: Ochrana rostlin

Insekticidní ochrana ozimé řepky v podzimním a časně jarním období

V minulých pěti letech nastaly v celé České republice problémy s ochranou porostů řepky proti živočišným škůdcům v podzimním období. Již pět let je zakázáno v Evropské unii používat insekticidní mořidla na bázi účinných látek clothianidin, imidacloprid a thiametoxam při pěstování ozimé řepky a dalších plodin. Z původního zákazu na...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Rizika spojená s kontaminací skladovaných komodit členovci

Skladištní členovci, tj. hmyz a roztoči, jsou častí obyvatelé nebo náhodní kontaminátoři potravin. Takto vzniklé kontaminace potravin mají přímý, ale i nepřímý vliv na lidské zdraví. Příkladem přímého vlivu jsou fragmenty těl členovců, ale i produkty jejich metabolismu spojované s alergenními proteiny nebo karcinogenními látkami.

Kategorie: Skladování

Dřevěné obaly v USA důkladně kontrolují

Dřevěné obaly pro použití k vývozu zboží do USA musí splnit podmínky standardu ISPM 15. Musí být správně tepelně ošetřeny a označeny značkou IPPC a navíc dřevo nesmí vykazovat známky napadení stanovenými škodlivými organismy. Opakovaný prohřešek může vést až k automatickému odmítnutí další zásilky.

Kategorie: Ochrana rostlin