Archiv pro štítek: sklizeň

Filtr

Extrémy počasí redukovaly sklizeň

Ačkoliv v tomto hospodářském roce zřejmě sklidí celosvětově více obilovin než v minulých letech, bude celkový objem nižší, než se původně předpokládalo. Vychází to z aktuálních předpovědí několika institucí. Za redukcí původního odhadu stojí extrémy počasí. Ty trápily například i sousední Německo, kde byl průběh počasí prakticky shodný jako u...

Kategorie: Obiloviny

Jak sklízet a konzervovat kukuřici

Silážování je většinou boj s časem a počasím. Platí to i pro sklizeň kukuřice. Při každém extrémním počasí v době sklizně, ať již je to silný vítr, kroupy, přívalový déšť nebo naopak dlouhotrvající sucho, je potřeba věnovat organizačním a technologickým záležitostem více pozornosti. Smůla je, když se v průběhu sklizně...

Kategorie: Kukuřice

Sklizeň olejného lnu bez desikace

Olejný len v České republice se v posledních letech pěstuje, jako minoritní plodina, na kolísající ploše kolem 1500 hektarů. Naopak světová statistika pěstitelských ploch ukazuje, že největšími světovými pěstiteli a producenty jsou Kazachstán a Rusko (téměř 1077 a 730 tis. ha). U Kazachstánu je zřejmá stále zvyšující se tendence, a...

Kategorie: Olejniny

Kvůli počasí čekají v Německu nižší sklizeň

Německý zemědělský svaz vydal na začátku července první prognózu očekávané sklizně. Předpokládala produkci obilovin ve výši 45,4 mil. t. Odlišná čísla ale v polovině měsíce zveřejnil Německý svaz Raiffeisen, který mírně snížil svou prognózu sklizně obilovin oproti předchozímu měsíci na 43,8 milionu tun. Důvodem je nepříznivé počasí během sklizně. V...

Kategorie: Obilniny

Letošní sklizeň chmele byla průměrná

Již ve vegetačním období chmele, které provázel nevyrovnaný průběh počasí, se očekávala nižší sklizeň než v roce 2019. To, že se letošní rok řadí k výnosově průměrným, potvrdila sumarizace prohlášení pěstitelů chmele provedená Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ), uvedla tiskoví mluvčí Ivana Kršková.

Kategorie: Chmel

Velká pětka sklidí více brambor

V Německu se očekává výrazně vyšší sklizeň brambor, a to jak meziročně, tak oproti víceletému průměru. Informovalo o tom německé Spolkové ministerstvo pro výživu a zemědělství (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft; BMEL) v tiskové zprávě. Meziročně vyšší sklizeň se očekává u pěti hlavních bramborářských států v Evropské unii.

Kategorie: Okopaniny

Obilovin bude v Německu mírně méně

Německý zemědělský svaz očekává letos sklizeň obilí ve výši 42,4 milionu tun. Je to o zhruba dva miliony tun (necelých 5 %) pod průměrem let 2015 až 2019, který dosáhl 44,4 milionu tun. Sklizeň ozimé řepky mírně vzrostla na 3,3 milionu tun. Vyplývá to z konečné bilance, která vychází z...

Kategorie: Obiloviny