Archiv pro štítek: s. r. o.

Filtr

Kompaktní řešení přímo na míru

Skladovat dřevní pelety v silech bylo původní myšlenkou Pavla Moce, jednatele společnosti ECO-VEST, s. r. o., se sídlem ve Vestci. Základní konstrukční požadavek směřoval k šetrnosti manipulace s peletami, aby nedocházelo k jejich poškození zejména při vyskladnění ze sil. Tento požadavek naplnila spolupráce s firmou BEDNAR FMT s. r. o.,...

Kategorie: Posklizňová úprava

V Kroměříži slaví sedmdesátku

Kulatých sedmdesát let letos slaví zemědělský výzkum v Kroměříži. V roce 1951 tam byla založena účelová výzkumná organizace Československých státních statků pod jménem Výzkumný a šlechtitelský ústav polních plodin ČSSS. Po změně poměrů štafetu převzal Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o.

Kategorie: Polní dny, Přehlídky a semináře

Na poli ukázali nadějné odrůdy jetelovin a trav

Na výstavě Naše pole nikdy nechybí expozice společnosti DLF – Seeds, s. r. o., Hladké Životice. Letos mohli návštěvníci akce obdivovat na pokusných parcelkách dvě nové odrůd diploidního jetele lučního Ganymed a Sinope a vojtěšku setou Salsa. Z travních odrůd pak festulolia Hemsut a Hyperon a dvě odrůdy kostřavy luční...

Kategorie: Naše pole, Odrůdy, Osivo

Obilniny s barevným typem zrna

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o. je pracovištěm aplikovaného výzkumu v resortu zemědělství, od roku 1992 navazuje na činnost bývalého Výzkumného ústavu obilnářského založeného již v roce 1951. Je organizací holdingového typu se dvěma dceřinými společnostmi Agrotest fyto, s. r. o. a Agrotrial, s. r. o. Agrotest fyto, s....

Kategorie: Naše pole

Nabídli méně rozšířené plodiny

Některé novinky ze svého sortimentu prezentovala na výstavě Naše pole olomoucká firma KLEE AGRO, s. r. o. Její záběr je široký, kromě obilnin a běžných luskovin nabízí také několik druhů lupiny, směsi pro biopásy, meziplodiny, jeteloviny, olejniny a další. V nabídce má také plodiny pro omezování háďátek v půdě.

Kategorie: Luskoviny, Obiloviny, Odrůdy