Archiv pro štítek: rezistence

Filtr

Aktuální situace a vývoj herbicidní rezistence ve světě a v ČR

Herbicidy jsou ve všech ekonomicky vyspělých zemích nejpoužívanějším prostředkem regulace plevelů ať již při intenzivních způsobech zemědělského hospodaření, jako je tomu v Evropě a většině východoasijských zemí, tak i při extenzivním, velkoplošném hospodaření typickém například pro Austrálii, Kanadu a část USA. Bez ohledu na intenzitu hospodaření a region jsme celosvětově...

Kategorie: Ochrana rostlin

Mšice broskvoňová: rezistence a možnosti ochrany na řepce

Mšice broskvoňová (Myzus persicae Sulzer.) způsobuje v posledních letech na polích řepky škody jak přímým sáním a produkcí medovice na rostlinách, tak nepřímo přenosem fytopatogenních virů. Na řepce je mšice broskvoňová nejvýznamnějším přenašečem viru žloutenky vodnice. Od roku 2016 se tento virus opakovaně plošně vyskytuje a způsobuje významné hospodářské škody....

Kategorie: Ochrana rostlin

Rezistence řepkových škůdců k insekticidům

Na rezistenci je nutné se dívat jako na faktor, jenž zemědělcům stále více zmenšuje množinu, ze které lze bez potíží vybírat účinné nástroje umožňující snadný a účinný zásah proti škůdcům. I když je nepříjemné to přijmout, tento problém vznikl na polích a je důsledkem uplatňovaných technologií pěstování. Za stavu, kdy...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Herbicidní rezistence u merlíku bílého a laskavce ohnutého v České republice

Rezistence dvouděložných plevelů vůči herbicidům zatím není pro zemědělskou praxi v ČR závažnějším problémem. Výsledky průzkumu odborníků z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) však dokládají, že u nejběžnějších plevelů širokořádkových plodin, merlíku bílého a laskavce ohnutého, existuje značné množství populací rezistentních vůči herbicidům s účinnými látkami na bázi inhibitorů...

Kategorie: Ochrana rostlin

Rezistence mandelinky bramborové k insekticidům v ČR vzrůstá

Mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata Say) patří ke škůdcům s nejvyšší pravděpodobností rozvoje rezistence k insekticidům. Důvodem je její adaptace na obranné látky rostlin, které je schopna detoxifikovat nebo tolerovat. Tato adaptace se u mandelinky bramborové vyvinula koevolucí s rostlinami z čeledi lilkovitých. Ve světě byla postupně zaznamenána rezistence mandelinky ke...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny

Co platí rostlina za rezistenci

Zájem o ochranu životního prostředí v posledních letech vede i ke snaze omezit chemickou ochranu proti chorobám a škůdcům v zemědělství, což se projevuje i v administrativních opatřeních Evropské unie. V důsledku tohoto trendu se zvyšuje zájem o geneticky podmíněnou ochranu, šlechtění plodin na odolnost a rozšíření jejich pěstování.

Kategorie: Ochrana rostlin, Odrůdy

Rizika šíření rezistentních plevelů vůči herbicidům

V našich podmínkách se stala rezistence závažným problémem v 80. letech minulého století. V současné době stoupá její význam vůči dalším skupinám herbicidů. Problémem je vznik rezistence proti herbicidům ze skupiny inhibitorů ALS. Jedná se o sulfonylmočoviny. Na našem území je největší problém u jednoděložných plevelů (trav) chundelky metlice a...

Kategorie: Ochrana rostlin