Archiv pro štítek: řepka

Filtr

Aktuální stav porostů řepky

Na základě podzimního monitoringu stavu porostů řepky v druhé polovině října je patrný vliv agrotechniky pěstování této plodiny. Na řadě ploch je zřejmé silné poškození podzimními škůdci (mšicemi a zápředníčkem), rostliny jsou slabé a porosty mezerovité. Na druhé straně lze na polích nalézt silné husté porosty, které se těší dobré...

Kategorie: Ochrana rostlin

Svaz ze Švédska dovezl stříbro

Mimořádný úspěch zaznamenal Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin na mistrovství Švédska v agrotechnice řepky Rapsmästaren 2020. Proběhlo v sezóně 2019/2020 a svaz si z něj odnesl stříbrnou medaili. Soutěže se zúčastnilo třicet švédských a deset zahraničních týmů. Za svaz o tom informoval doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., který v něm...

Kategorie: Agrotechnika, Olejniny

Přenašeči virových chorob v ozimých obilninách i řepce

Relativně stálé počasí bez nízkých teplot podporuje výskyt virových přenašečů kříska polního a mšic v porostech ozimých obilnin. Riziko infekcí virovými zakrslostmi BYDV a WDV se tak na řadě lokalit zvýšilo. Současný vývoj počasí svědčí i mšicím v porostech řepky. Informuje o tom Rostlinolékařský portál Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu...

Kategorie: Ochrana rostlin

Mšice v porostech řepky

Na základě podzimního monitoringu hmyzích škůdců řepky jsou od 38. týdne zaznamenávány škodlivé výskyty mšic v porostech řepky v různých oblastech Čech a Moravy. Intenzita výskytu mšic tak může v těchto lokalitách představovat riziko přenosu viróz jmenovitě viru žloutenky vodnice (TuYV). Informuje o tom Rostlinolékařský portál Ústředního kontrolního a zkušebního...

Kategorie: Ochrana rostlin

Pro první zásahy v obilninách a řepce

Kampaňová manažerka společnosti Syngenta Czech, s. r. o., pro olejniny, kukuřici a speciální plodiny Ing. Helena Bochová připomněla v rámci polního dne pořádaného na pozemcích Agro Žlunice, a. s., aktuální skladbu mořidel firmy Syngenta do obilnin. Připojila také důležité produkty počátku vegetace obilnin a řepky.

Kategorie: Ochrana rostlin

Vliv agrochemických vlastností půd na výnos ozimé řepky

Agrochemické vlastnosti půd, zejména zásoba přístupných živin (P, K, Mg, Ca) a výměnná půdní reakce (pH půdy), patří k významným faktorům ovlivňujícím výnosy plodin, kvalitu zemědělské produkce, půdní vlastnosti a mnohé další. Variabilita agrochemických půdních vlastností na jednotlivých půdních blocích je jedním ze základních faktorů určujících hraniční podmínky pro pěstování...

Kategorie: Výživa rostlin

Mšice na řepce

Na řepce se vyvíjí nejméně devět druhů mšic (Holman 2009). Nejvýznamnějšími druhy jsou mšice zelná a mšice broskvoňová. Přibyla k nim také mšice trýzelová, která se lokálně začala objevovat ve větším počtu. V posledních několika po sobě následujících letech došlo na podzim k rozsáhlým přemnožením mšic způsobeným s největší pravděpodobností díky vhodným povětrnostním podmínkám...

Kategorie: Olejniny

Snížení náchylnosti řepky k verticiliovému vadnutí

Vědci z německé univerzity Kristiána Albrechta v Kielu použili technologii CRISPR-Cas9 ke zkoumání genů řepky olejky (Brassica napus), které se podílejí na náchylnosti k napadení houbou Verticillium longisporum (Vl43). Jejich poznatky byly publikovány v časopisu Plant Biotechnology Journal. Informoval o tom BIOTRIN, z. s. – spolek pro podporu a rozvoj...

Kategorie: Genetika