Archiv pro štítek: řepka

Filtr

Jsme připraveni na ochranu řepky

Řepka olejka v časných růstových fázích má velmi malou konkurenční schopnost, a pokud jsou dobré půdně-klimatické podmínky, tak ji plevele velmi rychle přerůstají, odebírají živiny a později mohou způsobit řadu neřešitelných problémů. Proto je potřeba proti plevelům zasáhnout včas. Společnost Syngenta Vám za tímto účelem nabízí herbicidy Brasan 540 EC,...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin, Plevele

Je výběr odrůdy řepky důležitý?

Občas se můžeme setkat s tvrzením, že pro dosažení dobrého výnosu řepky je podstatná zejména agrotechnika a na zvolené odrůdě příliš nezáleží. Když dostatečně nahnojíme, zvládneme plevele, choroby a škůdce, dosáhneme dobrého výnosu na jakékoli odrůdě. Je to pravda?

Kategorie: Olejniny

Odrůdy ozimé řepky v Červeném Újezdě

Již řadu let zakládají odborníci z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) rozsáhlé maloparcelkové pokusy s odrůdami ozimé řepky na Výzkumné stanici v Červeném Újezdě na okrese Praha-západ. Pokusy jsou celkově hnojeny na 272 kg N/ha (před setím 6 kg N/ha v NPS 49, podzimní hnojení UREAstabil 46 kg N/ha...

Kategorie: Olejniny

S tolerancí k nádorovitosti kořene

Nádorovitost brukvovitých (Plasmodiophora brassicae) představuje problém především pro severní část Čech a Moravy, avšak postupně se šíří všemi směry do dalších regionů republiky. Původcem nádorovitosti kořene je patogen Plasmodiophora brassicae. Způsobuje tvorbu nádorů na kořenech, tím přerušuje přenos vody a živin k nadzemním částem rostliny, což vede k oslabení až...

Kategorie: Komerční prezentace, Olejniny

Aktuální sezóna pohledem odborníků

Polní kázání Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin se již přesouvá z virtuálního světa na reálné pokusné parcely. Zhodnocení letošní vegetace proběhlo ale ještě v bezpečném režimu online vysílání TV Zemědělec. Odborná akce se soustředila na letošní vegetační sezónu z pohledu výskytu škodlivých organismů, zástupci svazu vyhodnotili i odrůdy pro nadcházející...

Kategorie: Olejniny

Řepky s jistou a dobrou ekonomikou

Žijeme v době, kdy je každá hospodářská činnost posuzována podle ekonomického přínosu. Navzdory historickým, kulturním nebo environmentálním aspektům se to v plné míře dotýká i zemědělské výroby. Zařazení řepky do osevních postupů má své opodstatnění především v možnosti dobrého a rychlého zpeněžování a vytváření dobrých základů pro finanční stabilitu podniku....

Kategorie: Komerční prezentace, Olejniny

Revoluční novinka ES Capello Protect

Společnost AGROFINAL s. r. o. přináší na český trh revoluční novinku ES Capello Protect, která byla vyvinuta francouzskou šlechtitelskou společností Euralis. Jedná se o jedinečnou technologii BIO Protect, která spojuje prevenci, včasnou signalizaci, ochranu před škodami způsobenými blýskáčkem řepkovým a ekonomické zhodnocení.

Kategorie: Komerční prezentace, Olejniny