Archiv pro štítek: řepka

Filtr

Obilniny a řepka v aktuálním pohledu na škůdce a choroby

Aktuálně lze na většině ploch zaznamenat minimální problémy s původci chorob. Z hmyzích škůdců je významná aktivita stonkových krytonosců, která se projeví ve vyšší míře po oteplení v tomto týdnu. Jarní revize porostů dále potvrzují nárůst poškození ozimých porostů hrabošem polním. Informuje o tom Rostlinolékařský portál Ústředního kontrolního a zkušebního...

Kategorie: Obilniny, Olejniny

Které insekticidy na blýskáčky zaberou a které selžou?

Insekticidy na bázi běžných esterických pyretroidů (lambda-cyhalothrin, deltamethrin, cypermethrin, alpha-cypermethrin, zeta-cypermethrin, esfenvalerate, beta-cyfluthrin, gamma-cyhalothrin) v ochraně proti blýskáčkovi řepkovému (Brassicogethes aeneus Fabricius, 1775) zcela jistě selžou. V polních podmínkách nelze očekávat vyšší účinnost než na úrovni 20–40 %. O dvou pyretroidech se ale stále uvažuje jako o možné alternativě. Jsou...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Sklizeň řepky – aktuální informace

Řepka je hlavní pěstovanou olejninou v České republice. Průměrná sklizňová plocha za posledních deset let (k roku 2020/2021) činila 389,6 tis. ha. Nejvyšší plocha řepky 418,9 tis. ha byla zaznamenána v marketingovém roce 2013/2014. Nad 400 tis. ha se plocha dostala ještě v marketingových letech 2012/2013 a 2018/2019. Poslední dva...

Kategorie: Olejniny

Silné nálety krytonosců do žlutých misek

Pokračující jarní monitoring stonkových krytonosců potvrzuje místy i extrémní přítomnost brouků v porostu. Brouci začínají provádět zralostní žír (výkusy v listech řepky). S nadcházejícím ochlazením se však očekává útlum aktivity brouků. Nejbližší termín signalizace ošetření tak vychází v teplejších oblastech a oblastech se silným náletem začátkem 11. týdne. Aktivita krytonosců...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Proč a jak na jaře regulovat řepku

Jaro znamená pro řepku olejku období rychlého prodlužovacího růstu, dochází při něm k redukci větví a květních pupenů, které jsou zásadní pro tvorbu výnosu. V posledních letech jsme se párkrát setkali s takovým průběhem počasí, že nedostatek srážek přivedl řepku olejku do stresu ze sucha. Na nás je, abychom správně...

Kategorie: Komerční prezentace, Olejniny

První výskyty dospělců krytonosce čtyřzubého v řepce

Na základě jarního monitoringu stonkových krytonosců v řepce byly zaznamenány v osmém týdnu první výskyty dospělců krytonosce čtyřzubého v oblastech jižní Moravy a jižních Čech, Vysočiny a též v západních Čechách. Výskyt byl podpořen nadstandardně teplými a slunečnými dny, kdy denní teplota na mnoha místech stoupala až na 16 °C....

Kategorie: Ochrana rostlin

Ochrana plodin se výrazně mění

Možnostem ochrany plodin na jaře bylo věnováno sympozium společnosti Corteva Agriscience. Zhruba tříhodinová konference byla živě vysílána ze studia TV Zemědělec. Významná část přednášek byla věnována možnostem ochrany řepky proti škůdcům v jarním období. Ta je ztížena především proto, že zemědělci nadále nemohou používat účinné látky thiacloprid a chlorpyrifos.

Kategorie: Obilniny, Ochrana rostlin, Olejniny

Citlivost populací mšice broskvoňové vůči vybraným insekticidům

Mšice broskvoňová (Myzus persicae, Sulzer., Hemiptera: Aphididae) je významným celosvětově rozšířeným škůdcem, který napadá široké spektrum hospodářsky důležitých plodin. V posledních letech způsobuje v České republice na polích řepky v podzimním období významné škody. Ty vznikají jak přímým sáním na rostlinách a produkcí medovice, tak nepřímo přenosem fytopatogenních virů, především...

Kategorie: Ochrana rostlin