Archiv pro štítek: řepka

Filtr

Jsme připraveni na ochranu řepky

Řepka olejka v časných růstových fázích má velmi malou konkurenční schopnost, a pokud jsou dobré půdně-klimatické podmínky, tak ji plevele velmi rychle přerůstají, odebírají živiny a později mohou způsobit řadu neřešitelných problémů. Proto je potřeba proti plevelům zasáhnout včas. Společnost Syngenta Vám za tímto účelem nabízí herbicidy Brasan 540 EC,...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin, Plevele

Je výběr odrůdy řepky důležitý?

Občas se můžeme setkat s tvrzením, že pro dosažení dobrého výnosu řepky je podstatná zejména agrotechnika a na zvolené odrůdě příliš nezáleží. Když dostatečně nahnojíme, zvládneme plevele, choroby a škůdce, dosáhneme dobrého výnosu na jakékoli odrůdě. Je to pravda?

Kategorie: Olejniny

Odrůdy ozimé řepky v Červeném Újezdě

Již řadu let zakládají odborníci z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) rozsáhlé maloparcelkové pokusy s odrůdami ozimé řepky na Výzkumné stanici v Červeném Újezdě na okrese Praha-západ. Pokusy jsou celkově hnojeny na 272 kg N/ha (před setím 6 kg N/ha v NPS 49, podzimní hnojení UREAstabil 46 kg N/ha...

Kategorie: Olejniny

S tolerancí k nádorovitosti kořene

Nádorovitost brukvovitých (Plasmodiophora brassicae) představuje problém především pro severní část Čech a Moravy, avšak postupně se šíří všemi směry do dalších regionů republiky. Původcem nádorovitosti kořene je patogen Plasmodiophora brassicae. Způsobuje tvorbu nádorů na kořenech, tím přerušuje přenos vody a živin k nadzemním částem rostliny, což vede k oslabení až...

Kategorie: Komerční prezentace, Olejniny

Aktuální sezóna pohledem odborníků

Polní kázání Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin se již přesouvá z virtuálního světa na reálné pokusné parcely. Zhodnocení letošní vegetace proběhlo ale ještě v bezpečném režimu online vysílání TV Zemědělec. Odborná akce se soustředila na letošní vegetační sezónu z pohledu výskytu škodlivých organismů, zástupci svazu vyhodnotili i odrůdy pro nadcházející...

Kategorie: Olejniny

Řepky s jistou a dobrou ekonomikou

Žijeme v době, kdy je každá hospodářská činnost posuzována podle ekonomického přínosu. Navzdory historickým, kulturním nebo environmentálním aspektům se to v plné míře dotýká i zemědělské výroby. Zařazení řepky do osevních postupů má své opodstatnění především v možnosti dobrého a rychlého zpeněžování a vytváření dobrých základů pro finanční stabilitu podniku....

Kategorie: Komerční prezentace, Olejniny