Archiv pro štítek: řepka

Filtr

Za úspěchem stojí šlechtění

Online konference firem Rapool CZ s. r. o. a Saaten-Union CZ s. r. o. se zaměřily na nosné odrůdy nadcházející sezóny, ale také novinky v portfoliu ozimé řepky, obilnin a meziplodin. Konference probíhala prostřednictvím TV Zemědělec.

Kategorie: Odrůdy

Možnosti zlepšení polní vzcházivosti a výnosu řepky ošetřením osiva

V tříletých maloparcelkových polních pokusech realizovaných na Výzkumné stanici Červený Újezd Praha-západ byl sledován vliv stimulace osiva řepky na polní vzcházivost a výnos semen. Ve čtyřech opakováních ověřovali odborníci z České zemědělské univerzity použití přírodního stimulátoru růstu AG 070 Seed a látky poutající vodu Aquaholder Seed. ...

Kategorie: Osivo

Obilniny a řepka v aktuálním pohledu na škůdce a choroby

Aktuálně lze na většině ploch zaznamenat minimální problémy s původci chorob. Z hmyzích škůdců je významná aktivita stonkových krytonosců, která se projeví ve vyšší míře po oteplení v tomto týdnu. Jarní revize porostů dále potvrzují nárůst poškození ozimých porostů hrabošem polním. Informuje o tom Rostlinolékařský portál Ústředního kontrolního a zkušebního...

Kategorie: Obilniny, Olejniny

Které insekticidy na blýskáčky zaberou a které selžou?

Insekticidy na bázi běžných esterických pyretroidů (lambda-cyhalothrin, deltamethrin, cypermethrin, alpha-cypermethrin, zeta-cypermethrin, esfenvalerate, beta-cyfluthrin, gamma-cyhalothrin) v ochraně proti blýskáčkovi řepkovému (Brassicogethes aeneus Fabricius, 1775) zcela jistě selžou. V polních podmínkách nelze očekávat vyšší účinnost než na úrovni 20–40 %. O dvou pyretroidech se ale stále uvažuje jako o možné alternativě. Jsou...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Sklizeň řepky – aktuální informace

Řepka je hlavní pěstovanou olejninou v České republice. Průměrná sklizňová plocha za posledních deset let (k roku 2020/2021) činila 389,6 tis. ha. Nejvyšší plocha řepky 418,9 tis. ha byla zaznamenána v marketingovém roce 2013/2014. Nad 400 tis. ha se plocha dostala ještě v marketingových letech 2012/2013 a 2018/2019. Poslední dva...

Kategorie: Olejniny

Silné nálety krytonosců do žlutých misek

Pokračující jarní monitoring stonkových krytonosců potvrzuje místy i extrémní přítomnost brouků v porostu. Brouci začínají provádět zralostní žír (výkusy v listech řepky). S nadcházejícím ochlazením se však očekává útlum aktivity brouků. Nejbližší termín signalizace ošetření tak vychází v teplejších oblastech a oblastech se silným náletem začátkem 11. týdne. Aktivita krytonosců...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Proč a jak na jaře regulovat řepku

Jaro znamená pro řepku olejku období rychlého prodlužovacího růstu, dochází při něm k redukci větví a květních pupenů, které jsou zásadní pro tvorbu výnosu. V posledních letech jsme se párkrát setkali s takovým průběhem počasí, že nedostatek srážek přivedl řepku olejku do stresu ze sucha. Na nás je, abychom správně...

Kategorie: Komerční prezentace, Olejniny