Archiv pro štítek: řepka

Filtr

Pro první zásahy v obilninách a řepce

Kampaňová manažerka společnosti Syngenta Czech, s. r. o., pro olejniny, kukuřici a speciální plodiny Ing. Helena Bochová připomněla v rámci polního dne pořádaného na pozemcích Agro Žlunice, a. s., aktuální skladbu mořidel firmy Syngenta do obilnin. Připojila také důležité produkty počátku vegetace obilnin a řepky.

Kategorie: Ochrana rostlin

Vliv agrochemických vlastností půd na výnos ozimé řepky

Agrochemické vlastnosti půd, zejména zásoba přístupných živin (P, K, Mg, Ca) a výměnná půdní reakce (pH půdy), patří k významným faktorům ovlivňujícím výnosy plodin, kvalitu zemědělské produkce, půdní vlastnosti a mnohé další. Variabilita agrochemických půdních vlastností na jednotlivých půdních blocích je jedním ze základních faktorů určujících hraniční podmínky pro pěstování...

Kategorie: Výživa rostlin

Mšice na řepce

Na řepce se vyvíjí nejméně devět druhů mšic (Holman 2009). Nejvýznamnějšími druhy jsou mšice zelná a mšice broskvoňová. Přibyla k nim také mšice trýzelová, která se lokálně začala objevovat ve větším počtu. V posledních několika po sobě následujících letech došlo na podzim k rozsáhlým přemnožením mšic způsobeným s největší pravděpodobností díky vhodným povětrnostním podmínkám...

Kategorie: Olejniny

Snížení náchylnosti řepky k verticiliovému vadnutí

Vědci z německé univerzity Kristiána Albrechta v Kielu použili technologii CRISPR-Cas9 ke zkoumání genů řepky olejky (Brassica napus), které se podílejí na náchylnosti k napadení houbou Verticillium longisporum (Vl43). Jejich poznatky byly publikovány v časopisu Plant Biotechnology Journal. Informoval o tom BIOTRIN, z. s. – spolek pro podporu a rozvoj...

Kategorie: Genetika

Regulace plevelů v řepce olejce

Řepka olejka má v časných růstových fázích velmi malou konkurenční schopnost, a pokud jsou dobré půdně-klimatické podmínky, tak ji plevele velmi rychle přerůstají, odebírají živiny a později mohou způsobit řadu neřešitelných problémů. Proto je potřeba proti plevelům zasáhnout včas. Společnost Syngenta Vám za tímto účelem nabízí herbicidy Brasan 540 EC,...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin, Olejniny

Co je vlastně nejdůležitější?

Existuje celá řada pohledů na vlastnosti a výkonnost odrůd ozimé řepky . Může to být rychlost růstu, přezimování, výška rostlin, odolnost proti poléhání, zdravotní stav, ranost či pozdnost apod. Tím nejdůležitějším faktorem je však výnos semen. Alespoň se to tak říká. Platí to však stále?

Kategorie: Olejniny

Skupina Profit 20 zve k seznámení

Právě v těchto dnech měly probíhat velké či malé polní přehlídky odrůdových pokusů řepek, na kterých jsme se chtěli pochlubit nejen našim úžasným sortimentem, ale také novou hlavičkou naší firmy: RWA. Jenže místo bujarých oslav a bouřlivé prezentace nejlepších odrůd jen nesměle a opatrně přicházejí pozvánky na polní dny, často...

Kategorie: Komerční prezentace, Olejniny