Archiv pro štítek: regulace

Filtr

Významné jednoleté ozimé trávy v obilninách

V současné době stále stoupá význam jednoletých ozimých trávovitých plevelů, především na orné půdě. Mezi nejvýznamnější druhy patří chundelka metlice (Apera spica-venti L.), vzrůstající trend je zaznamenáván u psárky polní (Alopecurus myosuroides L.) nebo lipnice roční (Poa annua L.). Mohutná expanze na zemědělskou půdu byla zaznamenána u druhu mrvka myší...

Kategorie: Ochrana rostlin

Základy regulace poléhání sladovnického ječmene

Poléhání porostů sladovnického ječmene je velmi nežádoucí jev, neboť je doprovázeno snížením výnosu, horší kvalitou sklizené produkce (výskyt plísní, vyšší obsah N-látek v zrně) a často i vyššími náklady na sklizeň porostu. Výše ztrát závisí na době polehnutí porostu a jeho intenzitě. Při časném polehnutí, například již v době metání...

Kategorie: Ochrana rostlin

Regulace plevelů v měnících se podmínkách

Plevelná společenstva doprovázejí kulturní rostliny od počátku zemědělství a patří mezi nejproblematičtější škodlivé činitele, na jejichž regulaci bylo vždy vynakládáno obrovské úsilí a energie. Plevele jsou součástí agroekosystémů, v nichž dochází ke konkurenčním vztahům s pěstovanými plodinami o vegetační faktory na stanovišti. Výskyt polních plevelů, jimž vyhovují podmínky osluněných stanovišť...

Kategorie: Ochrana rostlin