Archiv pro štítek: pšenice

Filtr

Mezinárodní srovnání ekonomiky pěstování ozimé pšenice

Cílem příspěvku kolektivu z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) publikovaném v časopisu Úroda je srovnání ekonomiky pěstování ozimé pšenice ve vybraných evropských zemích v letech 2015–2017. Srovnání je založeno na využití tzv. typických farem, které reprezentují obvyklou strukturu plodin, výměru, technologické postupy, způsoby zpracování půdy a další charakteristiky farem...

Kategorie: Obiloviny

Vlastnosti pšenice po aplikaci digestátu a dalších hnojiv

Digestát představuje mnohdy podstatnou součást koloběhu organických látek v rámci zemědělského podniku, kterým se při dobrém hospodaření vrátí významná část živin odčerpaných sklizněmi do půdy (zvláště u silážní kukuřice). Je však nutné respektovat jednak omezení hnojení na orné půdě podle aplikačního pásma, množství aplikovaného digestátu podle obsahu sušiny a v...

Kategorie: Obiloviny, Výživa rostlin

Představili segment ozimů

Na ozimou řepku a ozimé obilniny se soustředila expozice firmy Saatbau Česká republika s. r. o. na výstavě Naše pole. V sortimentu ozimé řepky přináší tato firma novinku v podobě hybridní odrůdy Angelico, v ozimé pšenici přichází dvojice nových odrůd Advokat a Tonnage.

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy, Olejniny

V Německu čekají o čtvrtinu nižší sklizeň pšenice

Směrem dolů zkorigoval Německý zemědělský svaz prognózu sklizně. Místo původně avizovaných 41 mil. t obilovin očekává jen 36 mil. t. Svaz dodává, že nová čísla se ve velké míře opírají o konkrétní výsledky sklizně. Předseda svazu Joachim Rukwied vyzval spolkové země k činnosti. Mnozí zemědělci podle něj potřebují rychlou podporu....

Kategorie: Obiloviny

Odnožování ozimé pšenice v agroekologických podmínkách ČR

Pšenice, podobně jako většina trav, má velkou schopnost tvořit vedle hlavního stébla odnože. Potenciál vytvářet vedlejší stébla je významně ovlivněn (v podstatě dán) vztahem růstu a vývoje rostliny. Faktory zpomalující vývoj rostliny, respektive diferenciaci jejího vzrostného vrcholu, podporují růst (tvorbu vegetativní hmoty), a tím i odnožování.

Kategorie: Obiloviny

Odnožování ozimé pšenice v agroekologických podmínkách ČR

Z širšího hlediska je pod pojem odnožování neboli větvení zahrnována (v případě většiny semenných plodin) tvorba postranních (bočních) prýtů (větví, odnoží, šlahounů, pazochů), vznikajících z úžlabních nebo adventivních pupenů, často na bázi stonků (lodyh), někdy i kořenů a listů. Zmíněné pupeny jsou pod dvojitou inhibiční kontrolou, a to listů, v...

Kategorie: Obiloviny