Archiv pro štítek: plevele

Filtr

Vliv střídání plodin a zpracování půdy na zaplevelení polí

Druhové složení plevelů na orné půdě je ovlivňováno celou řadou dlouhodobých i krátkodobých faktorů. Plevelová společenstva se neustále přizpůsobují technologiím pěstování i změnám ve složení pěstovaných polních plodin. Pěstování plodin je z pohledu ekologické rovnováhy nepřirozeným jevem. Snahou vytvořit co nejvhodnější podmínky pro plodiny jsou nepřímo ovlivňovány i plevelné druhy.

Kategorie: Ochrana rostlin

Plevele a kompostování

Rozvoj naší společnosti je spojen s produkcí velkého množství odpadu různého druhu. Především environmentální důvody nás vedou ke snaze o redukci jeho množství. Jednou z cest je také třídění vyprodukovaného odpadu a jeho následná recyklace. Mezi kategorie tříděného odpadu patří také biologicky rozložitelný odpad (bioodpad), který je možné následně zpracovávat...

Kategorie: Ochrana rostlin

Regulace plevelů v ozimé řepce

Regulace plevelů v ozimé řepce je v současnosti postavena především na preemergentním ošetření dvěma účinnými látkami. Jde o metazachlor a clomazone. Obě výše uvedené látky jsou součástí velkého množství herbicidů a jejich případná restrikce by mohla výrazným způsobem zkomplikovat zaběhnuté modely regulace plevelů v mnoha podnicích.

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Nimbus® Gold – inovace v preemergentní herbicidní ochraně ozimé řepky

Společnost BASF v roce 2011 zavedla inovaci v preemergentním herbicidním segmentu ochrany řepky ozimé Butisan® Duo. Inovace spočívala v zavedení zcela nové účinné látky dimethenamidu-P, který přidával nově účinnost na brukvovité plevele a kakosty. Tento oblíbený herbicid jste si zvykli používat v kombinaci s účinnou látkou clomazone, a tak byl...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin, Olejniny

Kukuřice bez plevelů až do sklizně

Základní otázkou pro každého pěstitele kukuřice při výběru herbicidu je volba načasování aplikace v závislosti na zkušenostech z jeho regionu, jestli se vyplatí preemergentní či postemergentní aplikace. V tomto ohledu nelze poskytnout paušální doporučení, stále však platí, že čím dříve plevele z porostu odstraníme, tím menší vliv bude mít plevel...

Kategorie: Komerční prezentace, Obiloviny, Ochrana rostlin

Rizika šíření rezistentních plevelů vůči herbicidům

V našich podmínkách se stala rezistence závažným problémem v 80. letech minulého století. V současné době stoupá její význam vůči dalším skupinám herbicidů. Problémem je vznik rezistence proti herbicidům ze skupiny inhibitorů ALS. Jedná se o sulfonylmočoviny. Na našem území je největší problém u jednoděložných plevelů (trav) chundelky metlice a...

Kategorie: Ochrana rostlin

Tři účinky na plevele v obilninách

Používání třísložkového herbicidu do ozimých obilnin Trinity je stále častější a mezi pěstiteli se stává více oblíbený. Proč? Trinity kombinuje tři účinné látky, každou s rozdílným mechanismem účinku. Má výjimečně široké plevelohubné spektrum, a to včetně hundelky metlice již rezistentní na sulfonylmočoviny. Působí dlouhodobě a jednoduše se používá. Aplikaci Trinity...

Kategorie: Komerční prezentace, Obiloviny, Ochrana rostlin