Archiv pro štítek: pesticidy

Filtr

Silver Axe opět zadržela nelegální pesticidy

Celkem 550 tun nelegálních přípravků na ochranu rostlin bylo zadrženo během poslední čtvrté koordinovaná operace Europolu s názvem Silver Axe. Zúčastnilo se jí 29 zemí, poprvé také včetně České republiky. Od jejího zahájení v roce 2012 bylo již zabaveno 1222 tun nelegálních a padělaných výrobků.

Kategorie: Ochrana rostlin

Nová metodika hodnocení rizik pesticidů pro včely pro 21. století

Používání, nepoužívání, ale i případný zákaz určitých pesticidů má své výhody a nevýhody. Ať už je jakýkoliv pesticid povolený nebo později zakázaný, je nejdůležitější mít prokazatelně doloženou nezávadnost nebo naopak škodlivost pro životní prostředí a pro zdraví lidí a zvířat. Jedno je jisté, lépe je problémům předcházet než později řešit...

Kategorie: Včely

Pro a proti používání pesticidů: potřeba nové metodiky hodnocení

Používání skupiny pesticidů označovaných jako prostředky na ochranu rostlin (POR) je spojeno se zvýšenými výnosy a kvalitou produkce rostlinných produktů. Jedním z důležitých faktorů je také vzhled plodin, který je pro většinu spotřebitelů zásadní při výběru v obchodech. Pesticidy jsou hojně používány ve většině sektorů zemědělské produkce, ale i zahrádkáři,...

Kategorie: Včely

Omezí zákaz používání pesticidů na plochy v ekologickém zájmu pěstování plodin fixujících dusík – ano, nebo ne?

Na první pohled je omezení, či dokonce zákaz použití přípravků na ochranu rostlin na plochách v ekologickém zájmu (EFA) logické. Víme však, že často logicky vypadající záležitosti jsou nerealistické, či přímo absurdní. Sem patří i toto opatření. Význam umělých rostlinných společenstev zahrnovaných do ozelenění (greeningu) je nesporný. Ať se už...

Kategorie: Jak to vidím já

Dva čaje z Číny překročily hladinu reziduí

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci průběžných preventivních kontrol potravin z dovozu zjistila dvě nevyhovující šarže čajů původem z Číny. Šarže SZPI nevpustila do vnitřního trhu EU z důvodu přibližně pětinásobného překročení maximálního povoleného limitu pro přítomnost pesticidů.

Kategorie: Ochrana rostlin