Archiv pro štítek: ozimá pšenice

Filtr

Nejnovější poznatky o stéblolamu a rezistenci odrůd ozimé pšenice

Výskyt původců chorob pat stébel ozimé pšenice sledovali odborníci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně v České republice v letech 2015–2020. Nejhojněji byli izolováni zástupci rodů Oculimacula (stéblolam) a Fusarium, zástupci rodů Microdochium (plíseň sněžná) a Rhizoctonia (kořenomorka) se vyskytovali s nižší intenzitou. Při včasném rozpoznání primárních...

Kategorie: Ochrana rostlin

Odolnost k fuzarióze klasu ve vztahu k výšce rostlin u pšenice

Fuzariózy klasu představují závažné onemocnění obilnin. Napadení fuzariózami klasu má dopad nejen na výnos, ale i na hygienickou jakost zrna (tvorba mykotoxinů). V letošním roce se zemědělci, zvláště v některých oblastech, setkávali po delší době s různě silným napadením porostů patogeny z rodu Fusarium a se zvýšeným obsahem mykotoxinu deoxynivalenolu...

Kategorie: Ochrana rostlin

Polní den v Hrubčicích se těšil hojné účasti návštěvníků Foto Jana Pančíková

Slaví pětadvacet let na českém trhu

Společnost Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o. působí na trhu v České a Slovenské republice již pětadvacet let. Za tu dobu prošla řadou významných mezníků a dnes patří mezi nejvýznamnější šlechtitelské firmy u nás. Tradiční polní den na Šlechtitelské stanici Plant Select v Hrubčicích představil polní pokusy s osvědčenými...

Kategorie: Obilniny, Odrůdy

Zkoušení odrůd ozimé pšenice pro ekologické zemědělství

Výměra ekologicky obhospodařované orné půdy v roce 2018 překročila hranici 80 tisíc hektarů. Téměř na 12 tisících hektarech této půdy se pěstovala pšenice setá. Jedná se o 50% nárůst ve srovnání s rokem 2015, ve kterém byly vysety první pokusy pro Seznam doporučených odrůd (SDO) v režimu ekologického zemědělství. Se...

Kategorie: Odrůdy

Vliv nedostatku vody na teplotu porostu ozimé pšenice

Transpirace ochlazuje povrch rostlin, proto teplota porostu indikuje rozdíly v obsahu dostupné vody v kořenové zóně plodin. U šesti linií ozimé pšenice byla ve dvouletém polním pokusu (2016 a 2017) se závlahou a stresem sucha měřena v období nalévání zrna teplota porostu ruční termokamerou. Pokus byl realizovaný odborníky z Výzkumného...

Kategorie: Obiloviny, Voda

Význam podzimní a jarní podpory odnoží ozimé pšenice

Ozimá pšenice je u nás stále nejpěstovanější tržní plodinou. Nejistý vývoj srážek a teplotní výkyvy však komplikují agrotechnické zásahy při jejím pěstování. Existují sice poměrně výrazné odrůdové rozdíly v odolnosti proti vyzimování a ve schopnosti tvořit odnože. K dispozici je také možnost aplikace přípravků, které mohou výrazně ovlivnit růst kořenů,...

Kategorie: Obiloviny, Výživa rostlin

Barevné látky a další antioxidanty v zrnu pšenice

Barvu naprosté většiny současných odrůd pšenice seté označujeme jako červenou (i když se ve skutečnosti jedná o různé okrové odstíny). Velmi zřídka se v praxi vyskytuje barva bílá. Červená barva zrna je podmíněna přítomností alespoň jedné ze tří dominantních alel R-A1 (na chromozomu 3AL), R-B1 (3BL) a R-D1 (3DL).

Kategorie: Obiloviny

Zimovzdornost pod dohledem

Pod drobnohledem odborníků z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně (VÚRV) je zimovzdornost odrůd ozimé pšenice. Tato odolnost je u odrůd dána geneticky. Rostliny odebrané z pole jsou vystaveny mrazům v mrazicím zařízení, přežití je vyhodnoceno po regeneraci ve skleníku podle stupnice 1–9, kdy 1 označuje nejnižší odolnost...

Kategorie: Obiloviny

Odrůdy připravené na nová omezení

Práci pěstitelům nekomplikují pouze zhoršující se klimatické podmínky, na které jsou nuceni reagovat, ale také nová omezení použití přípravků na ochranu rostlin. Sílí tak poptávka po zdravých odrůdách ozimé pšenice, které jsou schopny odolávat nejrůznějším stresům. Právě takové si mohli prohlédnout účastníci celostátního polního dne společnosti SAATEN-UNION CZ s. r....

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

Pod dohledem čedičových vrcholů

Polní den pod Ranou je již tradičním setkáním pěstitelů pšenice kolekcí odrůd společnosti VP Agro, spol. s r. o., a Saatbau Česká republika s. r. o. Na pozemcích dobroměřického zemědělského družstva měli účastníci polního dne možnost zhlédnout devatenáct odrůd ozimé pšenice pořádajících firem.

Kategorie: Odrůdy