Archiv pro štítek: odrůdy

Filtr

Odrůdy kukuřice Dekalb – silné kořeny a vysoká odolnost vůči suchu

Pěstování rostlin odolných vůči suchu je jedním z nejdůležitějších globálních programů pěstování společnosti Monsanto. Pěstitelé a odborníci na vývoj nových technologií z Monsanta se zaměřují na pochopení vztahu mezi kořeny, vodou, přísunem živin a úrodou od osmdesátých let dvacátého století. Objem kořenů je důležitým kritériem při výběru rostlin k pěstování....

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy, Osivo

Dekalb hybrid – vysoké výnosy a rychlé uvolňování vody ze zrna

Letošní sklizeň kukuřice začala velice pozitivně sklizní silážní kukuřice, kde pouze málokdo mohl být nespokojený. Produkce hmoty byla snad všude vyšší, než se očekávalo, ale mnohdy i překonala dvojnásobek loňské sklizně. Očekávalo se, že i výnosy zrna budou vysoké, ale počasí poněkud zamíchalo kartami, když nastal dlouhý, vlhký a poměrně...

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

Zisk zemědělcům, to je, oč tu běží

Následující informace jsou určeny pro ty, kteří chtějí dosáhnout při pěstování kukuřice na zrno maximálního zisku v každém ročníku a zároveň si uvědomují, že kromě přímých tržeb získávají navíc to nejcennější pro půdu, na které hospodaří, a to organickou hmotu z velkého množství zapravených posklizňových zbytků.

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

O registraci hybridů kukuřice

Tématem listopadového čísla časopisu Farmář je kukuřice. V úvodním rozhovoru jsme si povídali s Ing. Markem Povolným z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, který má na starosti odrůdové zkušebnictví hybridů kukuřice. Podle něj lze za nejvýznamnější změnu ve zkoušení kukuřice od roku 2000 považovat postupné zavádění a rozšiřování parametrů...

Kategorie: Odrůdy

Tradiční setkání bramborářů na Vysočině

Konec září se nese v duchu tradičního setkávání příznivců brambor. Firma Medipo Agras H. B., spol. s r. o., Havlíčkův Brod, ve spolupráci s dceřinou Euro Agras, s. r. o., Ústředním bramborářským svazem a dalšími odbornými organizacemi uspořádala minulý týden polní den o bramborách, kde si příchozí mohli vyslechnout nejen...

Kategorie: Okopaniny

Zlatý klas pro kolekci českých odrůd česneku

Během šestadvaceti let se Ing. Janu Kozákovi z Poběžovic u Holic podařilo vyšlechtit jednadvacet odrůd česneku a za jejich jedinečnou kolekci si právem odnesl z českobudějovického výstaviště Zlatý klas. Jednotlivé odrůdy pojmenovává po svých dětech, kterých má opravdu požehnaně – rovnou desítku, či po svých blízkých.

Kategorie: Odrůdy