Archiv pro štítek: odolnost

Filtr

Stéblolam v České republice a odolnost odrůd ozimé pšenice

Stéblolam je považován za nejzávažnější chorobu pat stébel, která může způsobit až 40% ztráty na výnosech. Původcem stéblolamu jsou dva různé druhy ze skupiny vřeckovýtrusých hub: Oculimacula yallundae a Oculimacula acuformis, které byly dříve řazeny do jednoho druhu Pseudocercosporella herpotrichoides a k jejichž novému pojmenování došlo před patnácti lety.

Kategorie: Ochrana rostlin

Aktuální odolnost pšenice k chorobám

Využívání odrůd vyšlechtěných na odolnost k chorobám je složkou integrované ochrany rostlin. Odrůdová odolnost se uplatňuje významně u obilnin již od počátku minulého století. Teoretické podklady pro šlechtění na odolnost poskytly Mendelovy zákony dědičnosti, v oné době znovu objevované a experimentálně ověřované.

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin, Odrůdy

Ocenili výzkum reakce na sucho

Také v letošním roce se na výstavě Země živitelka udělovaly ceny ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky. S oblastí rostlinné výroby bylo úzce spojeno třetí místo, které obsadil Ing. Pavel Svoboda z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., za vědeckou práci, ve které se zabýval reakcí dvou odrůd jarního...

Kategorie: Obiloviny