Archiv pro štítek: obilniny

Filtr

Pro první zásahy v obilninách a řepce

Kampaňová manažerka společnosti Syngenta Czech, s. r. o., pro olejniny, kukuřici a speciální plodiny Ing. Helena Bochová připomněla v rámci polního dne pořádaného na pozemcích Agro Žlunice, a. s., aktuální skladbu mořidel firmy Syngenta do obilnin. Připojila také důležité produkty počátku vegetace obilnin a řepky.

Kategorie: Ochrana rostlin

Lze omezit poléhání porostů obilnin i v roce, jakým byl ten letošní – ano, nebo ne?

Letošní rok byl ohledně poléhání porostů obilnin jedním z nejvíce problémových v posledních letech. Dokonce i u některých špičkových agronomů polehly alespoň částečně jarní ječmeny, které jsou často brány jako ukazatel kvality jejich práce z hlediska správné struktury a regulace porostů. Mohlo být však ještě hůře nebýt suššího dubna, který...

Kategorie: Jak to vidím já

Defi Evo si hravě poradí s dvouděložnými pleveli, rezistentní chundelkou i ostatními trávovitými pleveli

Včasná regulace plevelů po zasetí ozimů je nezbytnou součástí pěstební technologie. Plevele vyskytující se v ozimých obilninách konkurují už od časného podzimu, v podstatě ihned v průběhu vzcházení a zakládání porostů. Proto je včasná podzimní regulace plevelů velmi potřebná a mnohem vhodnější, efektivnější a ekonomicky přínosnější než jarní herbicidní zásah....

Kategorie: Komerční prezentace, Obilniny, Ochrana rostlin

Ochrana proti škůdcům obilnin po zákazu některých účinných látek

Po zákazu účinných látek chlorpyrifos a thiakloprid nebudeme mít možnost především řešit kalamitní výskyty některých škůdců obilnin. Největší problémy patrně vzniknou při ochraně proti křískům, bejlomorce sedlové a třásněnkám. Řešením bude zlepšený monitoring výskytu škůdců, aby se registrované pyretroidy mohly aplikovat v optimálním termínu.

Kategorie: Ochrana rostlin

Mšice na obilninách

Obiloviny jsou hlavní složkou lidské potravy, jejich celosvětový podíl na lidské výživě je odhadován na 60–70 %. Ke klíčovým škůdcům patří bezpochyby mšice. Sají rostlinné šťávy, a tím mohou přímo poškozovat rostliny. Při silném napadení dochází ke snižování výnosů kvůli redukci hmotnosti tisíce zrn. Mšice navíc účinně přenášejí rostlinné viry,...

Kategorie: Obilniny, Ochrana rostlin

Regulace ozimých plevelů v obilninách

Nejvýznamnější a nejrozšířenější plodiny z hlediska tržní produkce zemědělců (ozimá pšenice, ozimý ječmen a ozimá řepka) jsou sety na podzim. Proto je nutné spolehlivě eliminovat plevelné rostliny, které silně konkurují plodinám již krátce po vzejití na podzim. Při zanedbání pravidel regulace plevelů dochází k nevratnému poškození porostu, kterému nezabráníme ani...

Kategorie: Ochrana rostlin, Plevele

Přeštická inspirace pro novou sezónu

Západním Čechám přálo na 13. přeštickém polním dni počasí, překvapila také účast. Odrůdové pokusy ozimých obilnin s ukázkovými porosty přilákaly přes sto návštěvníků z řad zemědělské veřejnosti. Zástupci společnosti VP Agro, spol. s r. o., kteří tuto odbornou akci pořádali, představili vedle stálic také nové odrůdy. Hlavní novinkou je ozimá...

Kategorie: Odrůdy