Archiv pro štítek: Nitrátová směrnice

Filtr

Od 1. července 2020 se mění podmínky nitrátové směrnice v ČR

V pondělí 15. června 2020 schválila vláda novelu nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Jedná se o prováděcí předpis k § 33 vodního zákona, kterým je v České republice uplatňována tzv. nitrátová směrnice (směrnice Rady 91/676/EHS). Jejím cílem je snížit znečištění vod způsobované dusičnany...

Kategorie: Legislativa

Změny v uplatnění nitrátové směrnice

Účelem nitrátové směrnice (směrnice EU č. 91/676/EHS) je chránit vody před znečištěním dusičnany pocházejícími ze zemědělství. Směrnice byla v České republice implementována prostřednictvím vodního zákona (zákona č. 254/2001 Sb.). V § 33 jsou uvedeny definice zranitelných oblastí a akčního programu. Rovněž jsou uzákoněny revize vymezení zranitelných oblastí a akčního programu,...

Kategorie: Výživa rostlin