Archiv pro štítek: meziplodiny

Filtr

Může být nezakládání porostů meziplodin významnou prevencí proti šíření hrabošů – ano, nebo ne?

Když mě paní redaktorka požádala o napsání stanoviska k tiskové zprávě Ústředního kontrolní a zkušebního ústavu zemědělského ze dne 20. 8. 2020 s názvem „Nezakládání porostů meziplodin bude významnou prevencí proti šíření hrabošů“, tak jsem sice přípravu tohoto sloupku přislíbil, ale zároveň se trochu nacházím ve schizofrenní situaci. Pokusím se vysvětlit proč....

Kategorie: Jak to vidím já

Pomocné plodiny krmí půdu

Pěstování více plodin najednou na jednom pozemku není v zemědělství nic nového. Luskovinoobilné směsky se dříve běžně pěstovaly, pamětníci si možná vzpomenou i na sourež, směs pšenice a žita. Zkoušelo se také pěstování více odrůd jedné plodiny. Teprve moderní zemědělské technologie ale umožnily odstranit nedostatky těchto směsí. Nyní je možné...

Kategorie: Ochrana rostlin, Půda

Čiroky a béry jako strniskové meziplodiny

V posledních letech dochází v důsledku časnějších termínů sklizně zrnin, vyvolaných především nedostatkem vody, ke vzniku delšího meziporostního období vhodného pro pěstování strniskových meziplodin. Posunutí termínu výsevu meziplodin mnohdy již do července či začátku srpna je jednoznačně spojeno s prodloužením období využití slunečního záření a s nárůstem délky periody s...

Kategorie: Meziplodiny

Význam meziplodin v souvislosti s protierozní ochranou půdy

Význam meziplodin spočívá především v pokryvu povrchu půdy, a tím zamezení odnosu orniční vrstvy půdy (plní tedy funkci ochrany půdy před vodní i větrnou erozí), a ochraně před nadměrným výparem vody. Prostřednictvím meziplodin je také dodávána do půdy snadno rozložitelná organická hmota, ať už kořenovými zbytky, či nadzemní částí rostlin,...

Kategorie: Půda

Vsadili na intenzivní produkci

Horákova farma, a. s., v minulém roce oslavila dvacet let existence. Podnik, který má 26 ha vinic, 1000 ha orné půdy a také chov prasat, vsadil na intenzivní produkci. Dlouhodobě pěstují na 700–800 ha kukuřici na siláž a zrno, zbytek tvoří především ozimá pšenice a silážní žito. Úzký osevní postup...

Kategorie: Obiloviny