Archiv pro štítek: kompost

Filtr
Kompost Foto Jiří Pospíšil

Správný proces kompostování snižuje počet klíčivých semen plevelů v kompostech

Výsledky testování Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) potvrzují, že správný proces kompostování významně snižuje počet klíčivých semen plevelů v kompostech. Zásadní význam v množství životaschopných semen plevelů v kompostu hraje správná technologie kompostování, zejména fáze rozkladu (mineralizace), při které dochází k eliminaci nežádoucích organismů, včetně semen plevelů. Dalšími...

Kategorie: Kompostování, Plevele

Význam hnojení kompostem

Význam organického hnojení spočívá v jeho kvalitě, množství a způsobu zapravení do půdy. Výběr a kvalita organického hnojení ovlivňuje fyzikální, chemické i biologické vlastnosti půdy, a tím živinný stav pro potřebu rostlin. Přísun organického materiálu může být různý například formou hnoje, kompostu, posklizňových zbytků, slámy či zaorávání meziplodin.

Kategorie: Výživa rostlin

O kvalitě kompostů

Za kompost se obvykle považuje rozložená organická odpadní hmota spolu s minerální složkou, která vyhovuje normě. Má tedy má dostatek organických látek v sušině, dostatek dusíku a ostatních živin, má limitovaný obsah vody, předepsané zrnění a neobsahuje klíčivá semena.

Kategorie: Výživa rostlin

Kompostování není žádná věda

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i., společně s ekologicky hospodařící společností Bemagro uspořádaly polní den v jihočeských Malontech zaměřený na snižování vodní eroze po zapravení organických látek do půdy. Zemědělská veřejnost měla možnost dozvědět se, čím je kompost půdě prospěšný, seznámit se s nejnovějšími poznatky o zemědělském kompostování a...

Kategorie: Polní dny, Půda