Archiv pro štítek: IOR

Filtr

Integrovanou ochranou ke zdravým rostlinám

V Dolních Dunajovicích proběhl seminář, kterého se kromě českých přednášejících zúčastnili i zástupci ze zahraniční. Jeho cílem bylo poskytnout informace o rizicích škodlivých organismů ohrožujících pěstované plodiny a skladované rostlinné substráty včetně systémů integrované ochrany rostlin eliminující nejen jejich negativní vlivy, ale především zabezpečující zdravé rostliny pro výrobu bezpečných potravin...

Kategorie: Ochrana rostlin

Kontroly dodržování zásad integrované ochrany rostlin

Novelizovaný zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči, nařizuje nově všem pěstitelům od 1. 1. 2014 dodržovat osm zásad integrované ochrany rostlin (IOR), definovaných ve vyhlášce č. 205/2012 Sb. Tato povinnost se týká všech pěstitelů bez rozdílu, a to i těch, kteří jsou zařazeni v systémech integrované produkce či ekologického...

Kategorie: Ochrana rostlin