Archiv pro štítek: herbicidy

Filtr

Insekticidy nejsou jediným rizikem pro opylovače

Rezidua fungicidů a herbicidů se často nachází v pylu a medu. Vzhledem k tomu, že tyto látky nejsou pro opylovače akutně jedovaté, není jejich aplikace do porostů navštěvovaných opylovači legislativně regulována. Přesto tyto látky mohou být pro opylovače nebezpečné. V rámci výzkumu faktorů ovlivňujících kontaminaci opylovačů účinnými látkami fungicidů a...

Kategorie: Včely, Včely

Současné možnosti regulace plevelů v ozimé řepce a trendy do budoucna

V současnosti je regulace plevelů v ozimé řepce řešena převážně půdními herbicidy, nejčastěji jejich preemergentním ošetřením. Tato strategie je úspěšná především ve vyšších polohách s dostatkem srážek na přelomu srpna a září a při výskytu běžného spektra plevelů (svízel přítula, heřmánkovité plevele, hluchavky, rozrazily, ptačinec prostřední a podobně). Jedním z...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny, Plevele

Herbicidní ošetření ozimů na jaře

V posledních letech výrazně vzrostly plochy ozimé pšenice ošetřené proti plevelům časně postemergentně z důvodu dobré účinnosti používaných herbicidů a zpravidla dostatečné půdní vlhkosti v tomto období. V loni v říjnu však bylo srážek příliš (200 % dlouhodobého normálu), což komplikovalo setí a následnou aplikaci herbicidů. Herbicidní ošetření pozdě setých...

Kategorie: Plevele

Aktuální situace a vývoj herbicidní rezistence ve světě a v ČR

Herbicidy jsou ve všech ekonomicky vyspělých zemích nejpoužívanějším prostředkem regulace plevelů ať již při intenzivních způsobech zemědělského hospodaření, jako je tomu v Evropě a většině východoasijských zemí, tak i při extenzivním, velkoplošném hospodaření typickém například pro Austrálii, Kanadu a část USA. Bez ohledu na intenzitu hospodaření a region jsme celosvětově...

Kategorie: Ochrana rostlin

Změny s přidanou hodnotou

Akvizice společnosti Syngenta chemickou firmou ChemChina přinesla změny v nabídce firmy Adama, která je rovněž tímto výrobcem chemikálií vlastněna. Na základě přerozdělení přípravků obou firem Adama CZ získala produkty obsahující účinné látky ze skupiny SDH inhibitorů (isopyrazam), například Seguris Bold, Symetra nebo Bontima. Společnost Syngenta přenechala Adamě mimo jiné i...

Kategorie: Nezařazené

Více vlivů na selektivitu

Ošetření ozimé řepky se na semináři společnosti BASF v Plzni věnoval doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze. Kromě jiného hovořil o hlavních účinných látkách herbicidů určených do ozimé řepky a také klíčových plevelech. Mezi hlavní patří svízel přítula, k jehož kontrole se používají především účinné...

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

Použití herbicidů u brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů

V systému konvenčního pěstování brambor, podobně jako u ostatních plodin, se pěstitel neobejde bez použití přípravků na ochranu rostlin. Použití pesticidů však provází řada omezení. Jedním z nich je i vyloučení použití některých účinných látek v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody. V bramborářské oblasti se takových lokalit vyskytuje...

Kategorie: Okopaniny

Eliminace jednoděložných i dvouděložných plevelů v řepce

Moderní technologie pěstování řepky se zaměřuje na dosažení řidšího porostu tvořeného jednotlivými silnými rostlinami. Díky lepší secí technice je možné dosáhnout rovnoměrného zasetí kolem 40 semen na metr čtvereční. Jednotlivé rostliny mají dostatek prostoru na rozvinutí a vytvoření silného kořenového systému s dostatkem zásobních látek na zimu. Nutným předpokladem pro...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin, Olejniny

Revoluční systém v herbicidním ošetření ozimé řepky

Systém Clearfield® je v mnoha směrech inovativní systém pěstování ozimé řepky. Jde o kombinaci vysoce účinného selektivního herbicidu Cleravis® obsahujícího tři účinné látky metazachlor, quinmerac a imazamox a výkonných CL hybridů řepky odolných k účinné látce imazamox. Právě účinná látka imazamox rozšiřuje spektrum účinku o řadu jinak velmi těžko hubitelných...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin, Olejniny