Archiv pro štítek: glyfosát

Filtr

Němci přitvrdili v ochraně hmyzu

V Německu odsouhlasil spolkový sněm a spolková rada legislativní balíček k ochraně hmyzu. Zahrnuje opatření ke snížení světelného znečištění, zákaz používání vybraných insekticidů v určitých oblastech nebo například konec používání glyfosátu.

Kategorie: Ochrana rostlin

Dopady restrikce glyfosátu na pěstitele

Herbicidní účinnost glyfosátu poprvé popsal v roce 1970 dr. John E. Franz. Následně byl v roce 1974 firmou Monsanto uveden na trh v USA herbicid Roundup. Zpočátku se využíval pouze jako neselektivní herbicid k regulaci nežádoucí vegetace, po sklizni plodiny, nebo naopak před jejím výsevem, či vzejitím. Po zavedení technologií...

Kategorie: Ochrana rostlin

Glyfosát riziko nepředstavuje

Pokud se glyfosát používá v souladu s etiketou, nepředstavuje riziko pro lidské zdraví a není kancerogenní. Uvedla to americká Agentura pro ochranu životního prostředí na konci ledna ve svém prozatímním rozhodnutí o přezkumu registrace této účinné látky. Glyfosát je v USA je registrován jako pesticid od roku 1974 a stejně...

Kategorie: Ochrana rostlin

Rakouští poslanci zakázali glyfosát

Rakouští poslanci včera schválili zákaz používání účinné látky glyfosát. Aby vešel v platnost, musí ho ještě potvrdit horní komora parlamentu a prezident. Je ale pravděpodobné, že zákaz není v souladu s evropským právem. Ani studie proveditelnosti, která se týkala možností, jak přestat používat přípravky na ochranu rostlin založené na glyfosátu,...

Kategorie: Ochrana rostlin

Omezení použití přípravků na ochranu rostlin s účinnou látkou glyfosát

V roce 2019 došlo na základě změny rozhodnutí o povolení přípravků na ochranu rostlin s účinnou látkou glyfosát u všech držitelů těchto povolení ke změně rozsahu použití. U přípravků vyrobených v roce 2019 podle nového povolení vydaného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) se již nevyskytuje na jejich etiketě...

Kategorie: Ochrana rostlin

Česká republika se řadí k zemím s nejnižším počtem registrovaných glyfosátových přípravků v EU

Přípravky na ochranu rostlin na bázi glyfosátu mohou být v rámci Evropské unie používány dalších pět let. Nařízení komise, které tuto skutečnost stanovuje, je aktuálně zveřejněno v Úředním věstníku EU. Použití přípravků na ochranu rostlin, obsahujících účinnou látku glyfosát, je tak povoleno ve všech členských zemích Evropské unie. Ústřední kontrolní...

Kategorie: Ochrana rostlin