Archiv pro štítek: ekologické zemědělství

Filtr

Ekologické zemědělství v Rakousku

V roce 2018 bylo v rakouské databázi INVEKOS evidující všechny podniky, které získávají podpory, celkem 23 477 podniků v režimu ekologického zemědělství. Obhospodařovaly 637 805 ha zemědělské půdy. Podíl těchto podniků na celkovém počtu v databázi tak vzrostl na 21,3 %.

Kategorie: Obiloviny

Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství

Se zvyšujícími se pěstitelskými plochami zařazenými do ekologického zemědělství (EZ) přímo souvisí zvýšená potřeba ekologicky vypěstovaného osiva, ale také zájem pěstitelů využít genetický potenciál odrůd a dosáhnout vyšší a kvalitní sklizeně v podmínkách ekologického hospodaření. Informace o vlastnostech odrůd při pěstování v ekologickém režimu v podmínkách České republiky chyběla. Proto...

Kategorie: Ekologické zemědělství, Odrůdy

Hodnocení netradičních druhů jarních pšenic

Odborníci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v rámci tříletého testování zhodnotili soubor genetických zdrojů pšenice jednozrnky, dvouzrnky, jarní špaldy a přesívkových forem pšenice seté z pohledu vybraných morfologických, biologických a hospodářských znaků. Ty porovnaly s kontrolními odrůdami pšenice seté. Na základě tříletých výsledků posoudili také vhodnost a využitelnost genetických zdrojů...

Kategorie: Obiloviny

Odrůdy pro ekologické pěstování

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství propojuje mnoho aktérů v oblasti ekologického zemědělství a produkce biopotravin. Kromě materiálů k ekologickému zemědělství prezentovala políčka s minoritními plodinami. Návštěvníky s nimi seznámila prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze, která se ekologickému zemědělství dlouhodobě věnuje.

Kategorie: Naše pole, Odrůdy