Archiv pro štítek: digestát

Filtr

Emise po aplikaci kejdy a digestátu

Statková a organická hnojiva jsou cenným zdrojem živin, stopových prvků a organických látek a jejich pravidelná aplikace na půdu je jedním z předpokladů dlouhodobě udržitelné úrodnosti půd. Má však i negativní stránky vyplývající především ze znečištění ovzduší emisemi NH3 a NOx.

Kategorie: Výživa rostlin

Vlastnosti pšenice po aplikaci digestátu a dalších hnojiv

Digestát představuje mnohdy podstatnou součást koloběhu organických látek v rámci zemědělského podniku, kterým se při dobrém hospodaření vrátí významná část živin odčerpaných sklizněmi do půdy (zvláště u silážní kukuřice). Je však nutné respektovat jednak omezení hnojení na orné půdě podle aplikačního pásma, množství aplikovaného digestátu podle obsahu sušiny a v...

Kategorie: Obiloviny, Výživa rostlin

Hnojení kukuřice digestátem a fugátem z bioplynových stanic

V posledních letech se s rozvojem bioplynových stanic v zemědělských podnicích dostává do popředí problematika zacházení se zbytky po anaerobní digesci (AD), tedy digestáty, případně produkty jejich separace - fugáty a separáty. Digestáty a fugáty z bioplynových stanic provozovaných v zemědělských podnicích představují vzhledem k jejich dobré zásobě živin potenciálně...

Kategorie: Výživa rostlin

Digestáty a jejich využití v zemědělství

Na semináři Půda a organický hmota pořádaném Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) v Brně představila Ing. Michaela Smatanová, Ph.D., z ÚKZÚZ brožuru s názvem Digestáty a jejich využití v zemědělství. Od roku 2011 provádí ústav dlouholetý pokus, jehož cílem je sledovat vliv optimalizovaných dávek minerálních a statkových hnojiv...

Kategorie: Půda, Výživa rostlin