Archiv pro štítek: citlivost

Filtr

Změny citlivosti blýskáčků k insekticidům

Blýskáčci (Brassicogethes aeneus) jsou v České republice testováni na citlivost k několika insekticidům: pyretroidy lambda-cyhalothrin, cypermethrin a tau-fluvalinate, neonikotinoid thiacloprid, organofosfát chlorpyrifos-ethyl a oxadiazin indoxacarb. Testování polních populací (dospělci odebraní z běžných komerčních ploch) probíhá v laboratorních podmínkách.

Kategorie: Olejniny

Změny citlivosti blýskáčka na thiacloprid

V minulosti (poslední dvě dekády dvacátého a první dekáda 21. století) byla ochrana řepky proti blýskáčkům v Evropě založena hlavně na postřicích porostů pyretroidními insekticidy. Pyretroidy (esterické) až do období registrace neonikotinoidů (acetamiprid, thiacloprid) neměly prakticky žádnou alternativu k prostřídávání pro aplikace do řepky v ochraně proti škůdcům na jaře....

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny