Archiv pro štítek: Chmel

Filtr

Biologicky aktivní látky do chmelu

Velká část území ČR se v posledních letech potýká s nerovnoměrnou distribucí srážek během vegetace většiny zemědělských plodin. Množství a distribuce srážek se ukazuje jako významný problém právě v Žatecké oblasti, kde je soustředěna nejvýznamnější část produkce chmele v ČR. Oblast Žatecka se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor a Doupovských vrchů. Rostliny chmele...

Kategorie: Ochrana rostlin

Hodnocení českých odrůd chmele s tolerancí k Verticillium nonalfalfae

Šlechtění chmele v České republice má tisíciletou tradici. Z pohledu šlechtění na odolnost k houbovým chorobám byla tvorba odolných genotypů k peronospoře chmelové a padlí chmelovému. Karanténní choroba Verticillium nonalfalfae, která způsobuje vadnutí chmelových rostlin, nebyla v České republice zaznamenána. Proto šlechtění na odolnost k této chorobě nebylo řešeno. Rostliny...

Kategorie: Ochrana rostlin

Aktuální plochy chmelnic v České republice

Finální sumarizace sklizňových ploch chmelnic v České republice potvrzuje dubnový odhad ploch na hranici 5000 hektarů. K datu 20. 8. 2020 eviduje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) sklizňovou plochu 4966,3 ha, což představuje pokles oproti loňsku o 36,7 ha.

Kategorie: Chmel

Vliv aplikace biopesticidů na obsah chlorofylů v listech chmele

V posledních letech dochází v Evropské unii k velkému tlaku na snižování spotřeby pesticidů. Integrovaná produkce je jedním z nástrojů, kterým by se tohoto snížení mohlo dosáhnout. Chmel patří mezi plodiny, jejichž pěstování vyžaduje poměrně velké množství vstupů přípravků na ochranu rostlin. Zajištění dobrého zdravotního stavu rostlin chmele je jedním...

Kategorie: Chmel, Ochrana rostlin

Chmelu se letos sklidilo více

Sklizeň chmele v České republice byla letos mírně nadprůměrná. Informoval o tom Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský na základě finalizace odhadů sklizně. Nepřízeň počasí se na sklizni projevila nejvíce v Tršické oblasti. Pokud jde o odrůdy, nejnižší výnos ve všech chmelařských oblastech zaznamenal Žatecký poloraný červeňák, nárůst naopak odrůda...

Kategorie: Chmel

Na polích se pěstuje víc chmele

(ČT24) Poprvé po dvaceti letech se v Česku zvýšila plocha, na které se pěstuje chmel. Konkrétně o 161 hektarů oproti loňskému roku. Je to i díky tomu, že roste zájem o český chmel – nejvíce se ho vyváží do Japonska. Zároveň s tím roste i zájem o tradiční chmelové brigády.

Kategorie: Chmel

Pěstitelé chmelu se sešli v Žatci

V České republice se v loňském roce sklízel chmel z plochy 4319 ha. To znamenalo mírný meziroční pokles. Celkem chmel pěstovalo 119 subjektů. Průměrný výnos byl 1,23 t/ha a i přes nepřízeň počasí především v první polovině roku se vyprodukovalo 5329 tun chmelových šišek. Nejen tyto základní ekonomické údaje zazněly...

Kategorie: Přehlídky a semináře