Archiv pro štítek: brambory

Filtr

V Německu průměrná sklizeň brambor

Podle předběžných výsledků, které zveřejnilo Spolkové ministerstvo pro výživu a zemědělství, se letos v Německu sklidí 10,6 milionu tun brambor. Produkce je nižší jak kvůli nepříznivému průběhu počasí, tak v důsledku nižší osázené plochy. I mají naši sousedé vysokou míru soběstačnosti a část produkce exportují.

Kategorie: Okopaniny

Pokusy s insekticidy proti mandelince a mšicím v roce 2021

Mandelinka bramborová i mšice patří v České republice k významným škůdcům porostů brambor. Oba škůdci poškozují rostliny odlišným způsobem. Mandelinka bramborová je naším nejzávažnějším žravým škůdcem brambor ovlivňujícím výnos, zatímco mšice patří do skupiny savých škůdců bramboru škodícím především přenosem virů. Škody způsobené žírem mandelinky bramborové plošně ohrožují všechny směry...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny

Přehled vývoje pěstování brambor v různých státech

Předmětem příspěvku Ing. Milana Čížka, Ph.D., z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s. r. o., zveřejněného v časopise Úroda (10/2021) je pěstování brambor ve světě a v Evropě, které prošlo v posledních letech poměrně zajímavým vývojem. V příspěvku jsou citovány údaje Faostatu od roku 2010 do roku 2019 o plochách...

Kategorie: Okopaniny

Jarní aplikace kompostu a zlepšení vláhových podmínek u brambor

Příspěvek se zabývá možností jarní aplikace kompostu při pěstování brambor. Cílem je ověřit účinnost takovéto aplikace kompostu na zlepšení pěstitelských podmínek v půdě v sušších ročnících. Hlavním přínosem jarní aplikace kompostu byl mělo být zlepšení vláhových poměrů v půdě, které by se mělo pozitivně promítnout do produkčních ukazatelů, jako je celkový výnos hlíz...

Kategorie: Okopaniny

Jak se dříve pěstovaly a využívaly brambory

Lilek brambor (Solanum tuberosum) představuje po rýži a pšenici třetí nejdůležitější plodinu pro lidskou spotřebu. U nás se jedná o jednu z nejvýznamnějších okopanin. Vyjma potravin se brambory používají k výrobě škrobu a etanolu pro potravinářské i průmyslové využití. Dnešní bramborářské velmoci představují Čína, Rusko, Indie a USA.

Kategorie: Okopaniny

Čtyřka zřejmě snížila plochy brambor

Pěstitelé v hlavních čtyřech bramborářských zemích Evropské unie s vysokou pravděpodobností v letošním roce snížili celkovou plochu o 3–5 %. Informovala o tom Nadace pro pěstitele brambor severozápadní Evropy, která sdružuje organizace pěstitelů brambor Německa, Francie, Belgie a Nizozemska.

Kategorie: Okopaniny

Nový gen rezistence proti plísni bramboru

Mezinárodní tým vědců dosáhl důležitého pokroku v probíhajících evolučních závodech ve zbrojení s plísní bramboru (Phytophthora infestans), známou a obávanou chorobou brambor. V rámci řešení této výzvy nalezli vědci z evropských institucí nový gen, který poskytuje bramborám odolnost proti všem – dosud známým 19 – rasám Phytophthora infestans. Nový gen...

Kategorie: Ochrana rostlin

Možnosti hnojení brambor dusíkem ve vegetaci

Brambory jsou plodina, která pro úspěšné pěstování potřebuje vhodné podmínky. Jednou z těchto podmínek je optimální zásobení vodou a živinami. Zejména dusík může být aplikován různými způsoby. Nejobvyklejší aplikace minerálních hnojiv je před sázením. Aplikaci provádíme buď rozmetáním na povrch půdy s následným zapravením, nebo lokálně při sázení k hlízám.

Kategorie: Okopaniny

Sortiment odrůd brambor množených v roce 2020

V České republice bylo v roce 2020 registrováno 117 odrůd (27 odrůd velmi raných, 35 odrůd raných, 33 odrůd poloraných a 22 odrůd polopozdních až pozdních). Nově bylo registrováno pět nových odrůd bramboru – rané odrůdy Doubrava a Manuka pro přímý konzum varného typu B, Gabreta pro přímý konzum varného typu AB,...

Kategorie: Okopaniny