Archiv pro štítek: BOR

Filtr

Kukuřice pro plné žlaby a bachory

Letošní sezóna, která mohla potěšit milovníky letní turistiky a dovolené, určitě z přemíry sluníčka na úkor vláhy nepotěšila pěstitele krmných plodin, ty kukuřičné nevyjímaje. Už rok 2015 naznačil, že při všech botanických výhodách kukuřice (teplomilnost, C4 cyklus) je přeci jen třeba určité vláhové jistoty v hlavní fázi růstu. Poměrně důležitým...

Kategorie: Komerční prezentace

Kvalitní odrůdy jsou klíčem k úspěchu

Odrůdová nabídka ozimých pšenic je velmi široká. V roce 2016 bylo například v Přehledu přihlášených množitelských ploch uvedeno u pšenice ozimé 157 odrůd (ÚKZÚZ 2016). Pro lepší orientaci v tak širokém sortimentu je vydáván Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským každoročně Seznam doporučených odrůd. ...

Kategorie: Komerční prezentace, Osivo

Hybridy z nové generace šlechtění

V současné době nabízí firma B O R, s. r. o., ucelený sortiment hybridů kukuřic. Nabídka se opírá o hybridy registrované v ČR, které doplňují materiály z katalogu EU. V letošním roce se seznam u nás registrovaných a vyzkoušených hybridů rozšířil o zajímavý hybrid ES Asteroid, který si pěstitelé v...

Kategorie: Komerční prezentace, Osivo

Dostupnost a kvalita služeb

Součástí firmy B O R, s. r. o., se v uplynulých dvou letech stalo středisko Unhošť – Fialka a silo Noutonice. Rozšířily tak nabídku pro zemědělce ve Středočeském kraji v oblasti přípravků na ochranu rostlin, hnojiv, osiv a výkupu komodit. Navazující investice zlepšují nabízené služby a dále rozšiřují skladovací možnosti...

Kategorie: Komerční prezentace, Osivo

Ozimé pšenice opět bodovaly

Každý rok Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zaregistruje několik nových odrůd ozimé pšenice, které ve tříletých registračních pokusech dosáhly velmi dobrých výsledků. V posledních letech k nim každý rok patřila jedna nebo více odrůd, které na českém trhu zastupuje fi rma B O R, s. r. o. ...

Kategorie: Komerční prezentace, Osivo

Odrůdy, které nepřehlédnete

Firma B O R, s. r. o., je na agrárním trhu již přes dvacet let. Díky významným investicím na středisku Chotiměř je důležitým hráčem v zemědělství také v Plzeňském kraji. V oblasti osiv jde cestou množení a vlastní výroby osiv a v otázce odrůdové nabídky přináší každý rok vedle osvědčených...

Kategorie: Komerční prezentace, Osivo

Nové zázemí ve středních Čechách

Firma B O R, s. r. o., si již přes dvacet let buduje důvěru u svých partnerů, českých zemědělců. Investicemi v loňském roce ve Středočeském kraji se její nabídka služeb výrazně rozrostla. Součástí firmy se stal sklad agrochemikálií v Unhošti-Fialce a také středisko s obilními sily a sklady v nedalekých...

Kategorie: Komerční prezentace, Osivo