Archiv pro štítek: bílá hniloba řepky

Filtr

Prognóza výskytu hlízenky v porostech řepky

V letošním roce inspektoři Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) zkouší ve vybraných porostech řepky hodnotit riziko napadení porosty bílou hnilobou (hlízenkou) prostřednictvím kalkulátoru rizik za pomoci i tzv. apotheciového testu. Na řadě míst začíná řepka kvést nebo je již v plném květu. V tomto období dochází za vhodných...

Kategorie: Ochrana rostlin

Signalizace ošetření proti bílé hnilobě řepky

Na pracovišti Výzkumného ústavu olejnin Opava jsou dlouhodobě sledovány možnosti signalizace fungicidního ošetření v kvetení ozimé řepky olejky proti bílé hnilobě řepky/hlízence obecné. Signalizace ošetření je prováděna na základě průběhu počasí, vyhodnocení mikroklimatu v porostu před květem a v průběhu kvetení a hodnocení kontaminace květních plátků/petálů askosporami patogenu Sclerotinia sclerotiorum.

Kategorie: Olejniny