Správný start do nové sezóny

Za pár týdnů se první sklízecí mlátičky rozjedou do zlatého obilí a rozeběhnou se žně. Nyní nastává období, kdy začínají diskuse o tom, co bude dál, jak nejlépe zajistit start do nové sezóny. Co by bylo možné vylepšit? Firma Syngenta přichází s nabídkou osiva hybridních odrůd ozimého ječmene ošetřených kromě standardně aplikovaného fungicidního moření s bonusem ve formě současného ošetření insekticidním mořidlem Cruiser 350 FS.

Insekticidní mořidlo Cruiser 350 FS účinkuje jak proti savým, tak i žravým škůdcům. Obsahuje účinnou látku thiamethoxam v dávce 350 g/l. Do ozimých obilnin je registrován v dávce 1 až 1,5 l/t osiva proti mšicím. Přípravek rovněž dosahuje významné vedlejší účinnosti proti křísům jako hlavním přenašečům viróz na ozimé pšenici a ozimém ječmeni. Spektrum účinku tohoto přípravku je však velmi široké. Kromě mšic, kyjatek a křísů účinkuje i na třásněnky, mery, molice a červce.

Nejvyšší ztráty při časné infekci

Insekticidní moření ozimých obilnin se v posledních letech díky dlouhým a teplým podzimům stává nutností. Výnosové ztráty porostů poškozených virózami jsou v neošetřených porostech značné (obr. 1). K nejvyšším ekonomickým ztrátám dochází při časné infekci porostu. Mladá rostlina je nejcitlivější na virózy do fáze čtyř listů. Proto je nutná ochrana porostu co nejdříve. Cruiser je nejlepší cestou k účinné ochraně proti přenosu viróz a ztrátám na výnosu.

K nejvýznamnějším virovým chorobám ozimých obilnin patří BYDV (Barley yellow dwarf virus) – virus žluté zakrslosti ječmene a WDV (Wheat dwarf virus) – virus zakrslosti pšenice.

BYDV patří do skupiny perzistentních cirkulativních virů. O jeho přenos a šíření se zasluhuje celkem kolem 25 druhů mšic. Nejvýznamnější z nich jsou mšice střemchová (obr. 2), kyjatka osení, kyjatka travní, mšice kukuřičná a mšice obilná.

Druhým velmi významným virem, který způsobuje velké ztráty na výnosech, je WDV (Wheat dwarf virus) – virus zakrslosti pšenice. I tento virus patří mezi perzistentní cirkulativní viry. Jeho výhradním přenašečem je křísek polní (obr. 3). Je nutné zdůraznit, že oba typy virů se vyskytují jak na pšenici, tak na ječmeni, a to buď samostatně, nebo oba současně.

Silná ochrana proti přenašečům

Insekticidní mořidlo Cruiser obsahuje účinnou látku thiamethoxam, která vyniká svou rychlostí účinku proti přenašečům perzistentních virů. Šíří se systémově do kořenů i nadzemních částí rostliny. Hubí škůdce rychlým požerovým a dotykovým účinkem a kontroluje hmyz s latentní fází viru dříve, než by mohl být virus přenesen, tzn. že thiamethoxam zastaví sání a vede k usmrcení přenašečů viróz před tím, než se přenašeč přisaje k pletivům zdravé rostliny.

Doba účinku se pohybuje v rozmezí čtyř až šesti týdnů po vysetí namořeného osiva. Tyto termíny jsou zřejmé i z výsledků pokusů, které byly provedeny na území ČR. Graf 1 ukazuje výsledky hodnocení účinnosti mořidla Cruiser na kříska polního (Psammotettix allienus). Pokusy byly hodnoceny v termínu 27 až 40 dní po vysetí. Výsledky byly získány ze čtyř lokalit a jde o průměrné hodnoty všech těchto pokusů. Účinnost mořidla Cruiser v dávce 1 l/t osiva proti křísku polnímu byla v průměru 54,7 % a při aplikaci mořidla v dávce 1,5 l/t osiva vzrostla průměrná účinnost na 72,5 %.

Jakým způsobem se lze bránit poškození porostu virózami, ukazují výsledky z pokusu, který byl založen ve Velké Británii (graf 2). Tam hodnotili výskyt viróz a účinnost přípravků na jaře. Výsledky ukazují velkou výnosovou depresi varianty bez insekticidního ošetření. Napadení kontrolní varianty virózami bylo 57,5 % a výnos byl pouze 2,3 t/ha. Naopak u varianty ošetřené insekticidním mořením vzrostl výnos na 6,5 t/ha. Nejefektivnější se jevila varianta, kdy bylo kombinováno insekticidní moření a následná listová aplikace insekticidu Karate šest týdnů po vysetí. Výnos byl 7,7 t/ha, což bylo v porovnání s variantou insekticidního moření zvýšení o 1,1 t/ha.

Kontrola a ochrana proti šíření přenašečů viróz jsou důležitými součástmi integrované ochrany rostlin (IOR). Pokud je rostlina infikována, nemůže být virus již eliminován a rostlina je infekční. Cruiser 350 FS poskytuje silnou ochranu proti přenašečům viróz, a tím vede i k podstatnému snížení výskytu virových chorob.

 

Ing. Dagmar Spitzerová

Syngenta Czech

Foto:

Mšice střemchová, nejdůležitější přenašeč viru žluté zakrslosti ječmene

Porost ozimé obilniny poškozený virózami

Přenašeš virové zakrslosti pšenice – křísek polní

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *