Správné postupy pro snížení znečišťování vody

TOPPS (Train Operators to Promote best management Practices & Sustainability) – školení operátorů na podporu nejlepších postupů v oblasti řízení a udržitelnosti (předcházení znečištění vody přípravky z bodových a difuzních zdrojů) je spojená iniciativa Evropské asociace ochrany rostlin (ECPA) a zainteresovaných osob k prevenci a omezování znečištění vody a vodních zdrojů přípravky na ochranu rostlin. Projekt v současné době pokračuje na platformě rozšiřování povědomí o správných pravidlech pro používání přípravků na ochranu rostlin.

Jedná se o celoevropský projekt s širokou sítí partnerů. TOPPS partnery jsou univerzity, zemědělská centra a státní i soukromé a nevládní instituce a organizace. V České republice je partnerem současné části projektu TOPPS Česká společnost rostlinolékařská, z. s., s podporou České asociace ochrany rostlin. Hlavním nástrojem projektu TOPPS jsou obecná pravidla, jak správně a bezpečně používat přípravky na ochranu rostlin (POR). Za účelem dosažení cíle stanoveného projektem byly vypracovány celoevropské zásady v řízení správné praxe (BMP – Best Management Practice). Tyto zásady obsahují existující implementace a aktuální nástroje pro řízení přístupu k nakládání s přípravky. Tato pravidla jsou soustředěna do databází TOPPS, kde slouží jako základ pro aktivity v evropských zemích. Jsou dostupné v řadě jazykových mutací (některé také v českém jazyce).

První oblastí zájmu tohoto projektu jsou tzv. bodové zdroje znečištění. Těmito zdroji jsou činnosti spojené se skladováním a přepravou přípravků, plněním, manipulací a zacházení s přípravky a postřikovači před, během a po aplikaci a při nakládání se zbytky přípravků a obaly od nich, tedy s odpadovým hospodářstvím.

Druhou oblastí zájmu jsou také tzv. difuzní zdroje znečištění. Zde jsou aktivity zaměřeny na omezování nežádoucího úletu postřiku při aplikaci a splachu přípravků povrchovým odtokem do vodních zdrojů.

Studie zpracované v úvodních etapách projektu prokázaly, že praktická školení operátorů, ale i dalších zainteresovaných osob na farmách, v zemědělských podnicích a subjektech zabývajících se pracemi s přípravky na ochranu rostlin také v lesnictví, komunální sféře i jinde mají největší efekt na jejich pochopení, respektive uvažování o rizicích spojených s používáním POR. Skutečnost, zda jsou správně a bezpečně přípravky používány, má vliv na omezování znečištění z bodových i difuzních zdrojů. TOPPS se zaměřuje na vytváření povědomí o těchto aspektech a prostřednictvím organizované evropské sítě partnerů zaměřuje jednotlivé kroky na dosažení jeho hlavního cíle: trvale udržitelného omezení rizik způsobujících znečištění vodních zdrojů přípravky.

Tyto a další informace se dočtete v časopise Úroda (9/2019) v příspěvku Ing. Petra Harašty, Ph.D., z České společnosti rostlinolékařské.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *