Spolehlivé odplevelení kukuřice herbicidy

Konkurence různých dvouděložných a trávovitých plevelů v kukuřici je velmi vysoká. Jejich škodlivost umožňuje setí kukuřice do relativně širokých řádků, plevele tedy mají ideální prostor a podmínky pro růst.

Druhým důvodem velké citlivosti kukuřice na plevele je její pomalý počáteční růst. Ochrana proti plevelům je proto významným pěstitelským opatřením.
Vhodných přípravků je k dispozici celá řada. V roce 2000 byla rozšířena jejich nabídka také ze strany výrobce Dow AgroSciences. Nově byl registrován k použití v kukuřici herbicid MUSTANG a v podzimním období byla zakoupena výhradní práva na výrobu a prodej herbicidu TROPHY od firmy Zeneca, a to celosvětově. Tyto dva přípravky se velmi dobře doplňují termínem použití, mají velmi široká spektra účinnosti a zajímavou cenu.

Trophy po zasetí kukuřice

Trophy je dlouhodobě osvědčený herbicid v kukuřici a slunečnici s účinností proti trávovitým i širokolistým plevelům. Z jednoletých trav má výborný účinek na ježatku kuří nohu, béry, rosičku krvavou, lipnici roční, chundelku metlici a další. Dobře působí také proti dvouděložným plevelům, které se velmi často vyskytují v kukuřici, například proti laskavcům, merlíkům, lebedám, turanu, heřmánkům, rmenům, hluchavkám, ptačinci atd.
V kukuřici se aplikuje zpravidla v dávce 2 – 2,5 l.ha-1, nejčastěji v kombinaci s přípravky na bázi atrazine (například Gesaprim 90 WG v dávce 0,55 kg.ha-1). Tank-mix Trophy a přípravku na bázi atrazine zabezpečí cenově příznivé a komplexní ošetření kukuřice proti dvouděložným a trávovitým plevelům, posiluje spektrum účinnosti a reziduální působení proti později vzcházejícím plevelům.
Trophy sólo nebo i v kombinaci s atrazine je možné používat v dlouhém časovém rozmezí. Nejčastější je postřik od výsevu do vzejití kukuřice ve 300 – 500 litrů vody na 1 hektar. Vyšší dávka vody podporuje účinek přípravku. Pokud jsou při aplikaci Trophy a následně velmi suché podmínky, je vhodné jeho mělké zapravení (asi 3 cm). Trophy je možné aplikovat i předseťově, těsně nebo až 10 dnů před výsevem s mělkým zapravením do půdy.
Přípravek je značně tolerantní k hybridům kukuřice (obsahuje safener), takže je možná i jeho aplikace po vzejití kukuřice (do druhého listu), ale ani v tomto případě nesmí být ještě plevele vzešlé, protože Trophy na ně působí jen v době klíčení. Pokud je Trophy v této době aplikován s atrazinem, vyhubí malé vzešlé plevele atrazin a Trophy následně zabezpečí dostatečné reziduální působení.

Mustang po vzejití plevelů

Mustang se používá až po vzejití plevelů, v době od druhého do šestého listu kukuřice. V doporučené dávce 0,6 – 0,8 l.ha-1 hubí v kukuřici spolehlivě merlíky, laskavce, lebedy, rdesna, heřmánky, rmeny, svízel přítulu, pohanku svlačcovitou, výdrol řepky, penízek, kokošku, výdrol slunečnice, ptačinec žabinec, úhorník mnohodílný, pcháč oset, mléč rolní, šťovíky, pelyněk černobýl, mák vlčí, chrpu modrák a další. Pro zabezpečení reziduální účinnosti proti dalším vlnám vzcházejících plevelů v době po aplikaci je výhodné Mustang namíchat s přípravky na bázi atrazine, například Gesaprim 90 WG (0,55 kg.ha-1). Právě tato kombinace byla v různých polních pokusech v loňském roce velmi kladně hodnocena a právem lze očekávat, že v budoucnu zaujme v postemergentní ochraně kukuřice velmi důležitou roli díky spektru účinnosti, reziduálnímu působení a příznivé ceně ošetření.

Mustang a Lontrel proti pcháči

Mustang v dávce 0,6 – 0,8 l.ha-1 působí poměrně dobře také na pcháč oset. Pokud však chceme důkladněji likvidovat kořenový systém pcháče, tj. hubit jej dlouhodobě, je dobré přidat k přípravku Mustang ještě Lontrel 300 v dávce 0,25 l.ha-1. Možná je i samostatná aplikace Lontrelu 300 v kukuřici, která se uplatňuje především na pozemcích, kde je pcháč hluboce zakořeněn a vyskytuje se omezeně v kolech nebo jen na části pole. Nejlepším řešením je pak lokální aplikace, kdy je postřikovač zapínán pouze nad koly pcháče. V tomto případě se aplikuje Lontrel 300 v dávce 0,5 l.ha-1, nebo v koncentraci 0,25 % při dávce vody 200 l.ha-1. Tento způsob boje s pcháčem je nejen účinný, ale také cenově zajímavý. Neošetřujeme celé pole, ale výběrově pouze část, takže průměrné náklady ošetření na 1 hektar jsou výrazně nižší.

Ing. Lubomír Jůza,
Dow AgroSciences

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *