Špičková ochrana porostů ozimů

Ochrana osiva mořením by měla být běžnou součástí agrotechniky nejen u množitelských porostů. Půdou a osivem přenosné choroby lze efektivně regulovat pouze mořením osiva. Foliární aplikace jsou neúčinné nebo vykazují velmi omezenou účinnost, a to pouze v případě některých patogenů.

Produkce zdravého zrna vysoké kvality je přece pro pěstitele prioritou. Jak jí docílit?

Trojitá síla pro široké spektrum účinku

Spočívá ve složení mořidla Celest® Trio. Je registrováno do pšenice, ječmene, žita, tritikale a ovsa a tvoří ho tři účinné látky: difenoconazole 25 g/l, fludioxonil 25 g/l a tebuconazole 10 g/l. Účinné látky jsou zkombinovány tak, aby zajistily vysokou toleranci ke klíčícím obilninám.

Fludioxonil je širokospektrální kontaktní účinná látka s reziduálním účinkem. Je částečně přijímána semeny a omezeně translokována do klíčících rostlin. Zajišťuje především ochranu proti plísni sněžné a rodu Fusarium spp., ale působí také na patogeny rodu Rhizoctonia spp., Helminthosporium spp.

Triazoly difenoconazole a tebuconazole jsou přijímány a následně translokovány do klíčících a vcházejících rostlin. Účinné látky pronikají do zrn s vodou v průběhu jejich klíčení, takže účinkují proti chorobám, jež jsou nejen na povrchu zrna, ale zasahují proti původcům chorob žijícím ve vnitřní části zrna. Účinkují především proti snětím (sněti Tilletia spp., Ustilago spp.), ale dokážou také regulovat patogeny rodu Fusarium spp., Septoria spp., Cochliobolus sativus). Účinná látka difenoconazole vykazuje excelentí účinek na sněť zakrslou (Tilletia controversa), tebuconazole je zase specialista na sněť prašnou ječnou (Ustilago nuda).

V časném jaře dokáže Celest Trio významným způsobem regulovat výskyt plísně sněžné v porostech ozimů, jaro 2017, vlevo neošetřená kontrola, vpravo Celest Trio

Vynikající účinnost na plíseň sněžnou i sněti

Mořidlo Celest Trio účinkuje výborně proti fuzariózám (Fusarium spp.), které způsobují hynutí klíčních a vzcházejících rostlin. Navíc u ozimých obilnin významně snižuje výskyt fuzarióz, jež v průběhu zimy a v časném jaře způsobují plíseň sněžnou a spolupodílejí se na chorobách pat stébel (Fusarium graminearum, F. culmorum, F. avenaceum aj.).

Účinnost mořidla Celest Trio proti Fusarium spp. v pšenici ozimé (n=6)

Velká výhoda mořidla Celest® Trio spočívá v účinku na všechny druhy snětí včetně nebezpečné sněti zakrslé anebo prašné sněti ječné. V problematice snětí Celest Trio předčí i prémiová řešení.
Významně také reguluje původce pruhovitosti ječmene Pyrenophora graminea a další závažné, osivem nebo půdou přenosné choroby.

Formula M – prvotřídní kvalita moření

Mořidlo Celest Trio navíc disponuje vylepšenou formulací (Formula M), která přináší pro uživatele mořidel výhody ve formě zdokonalení technologie aplikace (zvýšená sypnost osiva po namoření a jednoduchý systém aplikace) a vyšší kvality namořenosti osiva (rovnoměrné namoření osiva).
Zajistěte si špičkovou ochranu svých porostů – namořte své ozimy mořidlem Celest Trio Formula M.*

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.
Syngenta Czech

Úvodní foto:
Plíseň sněžná

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *