Slaví dvacet let svého působení

Společnost Syngenta zahájila celosvětově svoji činnost před dvaceti lety. Toto výročí připomněli její zástupci i v rámci on-line konference, jejíž slogan Bez zemědělců žádné jídlo odkazuje na důležitost zemědělství. Zdravé potraviny pramení ze zdravých rostlin a s tím souvisejícím komplexním systémem pěstování zahrnujícím i racionální ochranu.

Marek Łuczak, ředitel komerční jednotky Centrální Evropa společnosti Syngenta, mimo jiné zdůraznil, jak důležitou roli hraje zemědělec a samotné zemědělství. „Společnost Syngenta pomáhá zemědělcům zlepšit jejich vnímání očima veřejnosti a mnoho let je podporuje. Zároveň spolupracuje nejen se zemědělci i v kontextu ochrany životního prostředí, bezpečnosti spotřebitele, uživatele, a to v rámci našeho takzvaného Plánu úspěšného rozvoje,“ připomněl také v úvodní řeči Łuczak.

Společnost Syngenta Czech, s. r. o., přinesla za dvacet let své existence na tuzemský trh celou řadu produktů na ochranu rostlin. Zlatým písmem se zapsaly například mořidlo Vibrance Gold (difenoconazole 25 g/l, fludioxonil 25 g/l, sedaxane 50 g/l), herbicid Axial Plus (pinoxaden 50 g/l), insekticid Karate se Zeon technologií 5 CS (lambda-cyhalothrin 50 g/l), regulátor růstu a poléhání Moddus (trinexapac-ethyl 250 g/l) a zejména fungicid Elatus Era (benzovindiflupyr 75 g/l, prothioconazole 150 g/l), specialista na rzi, ale také braničnatky a DTR. Ve vývoji nových účinných látek, ale také například formulací či smáčedel pokračuje společnost Syngenta dále.

Pro letošní rok jsou připraveny novinky pro fungicidní ošetření obilnin v časném jarním období. Unix 75 WG (cyprodinil 750 g/kg) a Plexeo 60 (metconazole 60 g/l) uvedené v loňském roce, doplňují novinky Tern 750 EC (fenpropidin 750 g/l) a Pecari 300 EC (prothioconazole 300 g/l).

Novinky představili zástupci společnosti Syngenta i v souvislosti s fungicidem Amistar Gold (azoxystrobin 125 g/l, difenoconazole 125 g/l). Příjemnou zprávou pro pěstitele ozimé řepky je odstranění omezení v OP II. stupně podzemní vody a omezení na svazích pro jarní aplikaci. U přípravku došlo také k rozšíření registrace vedle řepky, slunečnice a cukrovky také do máku, hořčice, konopí, lnu, lničky a brukve proti hlízence, v řepě krmné proti cesrkosporióze, rzi, padlí, větevnatce a rizoktoniové hnilobě.

Zajímavou novinkou je také program AgriClime, který pomáhá pěstitelům kompenzovat riziko nepříznivých povětrnostních podmínek během vegetačního období, aktuálně zaměřený na rizika související se suchem.*

Více informací přináší týdeník Zemědělec a časopis Úroda.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *