Slaví dvacet let, mění logo

Společnost Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., slaví v letošním roce 20 let existence, uvedl včera na semináři ve Větrném Jeníkově její ředitel Ing. Pavel Kutmon. Dodal, že dosud používala logo Nickerson, ale v souladu se strategií společnosti Limagrain začne používat logo LG, stejné jako Limagrain Central Europe S. E., organizační složka. Obě společnosti ale zůstávají samostatnými subjekty. Zároveň slaví 60 let šlechtění obilnin na stanici v Hrubčicích, která patří pod Limagrain CEC. Historii stanice připomněl její ředitel Ing. Stanislav Hudec.

Na semináři také zazněly informace o odrůdové skladbě i čerstvých novinkách společnosti. V polovině letošního března byla registrována ozimá pšenice Frisky (pekařská kvalita C) odolná vůči poléhání. Limagrain ji označuje jako pekařskou doplňkovou pšenici. Podle hodnocení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského vyniká velmi vysokým výnosem v neošetřené variantě pěstování ve všech zemědělských výrobních oblastech. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v zemědělské výrobní oblasti kukuřičné je vysoký, v zemědělských výrobních oblastech řepařské a v obilnářské a bramborářské velmi vysoký. Je středně odolná až odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení padlím travním v klasu, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, odolná proti napadení rzí pšeničnou, středně odolná proti napadení rzí plevovou. Očekává se registrace odrůdy Judita (Eurofit x Illias), podle prvních informací ze semináře by měla mít vysokou odolnost vůči vyzimování a pekařskou kvalitu E-A.

Těsně před koncem loňského roku společnost Limagrain Central Europe S. E., organizační složka, zaregistrovala liniovou ozimou řepku Arabella. Podle hodnocení ÚKZÚZ jde o středně ranou odrůdu středně odolnou vůči poléhání. Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení fomovým černáním stonku, středně odolná proti napadení sklerotiniovou hnilobou, středně odolná proti napadení černěmi řepky a středně odolná proti napadení verticiliovým vadnutím. V rámci sortimentu liniových odrůd je výnos semene vysoký, výnos oleje středně vysoký až vysoký. Hmotnost tisíce semen vysoká. Obsah oleje v semeni nízký až středně vysoký, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní. Obsah N-látek v semeni středně vysoký.

S přednáškou týkající se ochrany rostlin vystoupil Ing. Karel Říha. Kromě jiného upozornil, že péče o půdu je nedostatečná a projevuje se to na stavu porostů a výskytu chorob. Pro letošní předjarní stav pšenic je typický lokálně a často odrůdově špatný stav kořenů. Ve významné míře se objevilo časné napadení padlím, rzemi pšeničnou a plevovou a braničnatkou pšeničnou.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *