Škůdci řepky na jaře: blýskáček řepkový a krytonosec šešulový

Blýskáček řepkový (Brassicogethes aeneus, Fab. 1775) způsobuje poškození rostlin řepky v období před květem a krytonosec šešulový (Ceutorhynchus obstrictus, Marsh. 1802) v období květu a tvorby šešulí. Jejich početnost a škodlivost jsou značně závislé na konkrétní lokalitě, regionu a průběhu počasí v daný rok.

Značnou komplikaci v ochraně proti blýskáčkovi řepkovému způsobuje rezistence vůči některým skupinám účinných látek přípravků na ochranu rostlin. V posledním desetiletí je to především rezistence k pyretroidům. U krytonosce šešulového jsou z našeho území známé první výskyty rezistence k pyretroidům a snížená účinnost některých neonikotinoidů u lokálních populací. Příspěvek Ing. Tomáše Hovorky a prof. RNDr. Ing. Františka Kocourka, CSc., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně přináší základní informace o životních cyklech těchto dvou škůdců, možnostech monitoringu a ochrany vůči nim včetně technologie selektivní ochrany preferovaných odrůd.*

Více informací se dočtete v časopise Úroda (3/2020).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *