Škůdci napadají řepku od počátku

Na třetím sympoziu společnosti Corteva Agriscience, s. r. o., byl věnován velký prostor škůdcům řepky. Zemědělcům v posledních letech způsobuje zvýšené problémy dřepčík olejkový, a to z více důvodů. Existují ale možnosti, jak porostu řepky pomoci, aby se se škůdcem do určité míry vyrovnal. Seminář živě vysílala TV Zemědělec

V porostech řepky se vyskytuje více druhů dřepčíka, například rod Phylotretta. Je nutné je odlišovat, protože dřepčík olejkový je mnohem významnější škůdce. V řepce škodí dvakrát, jako dospělec a jako larva, upozornil na úvod svojí přednášky Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D., ze společnosti AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o.

Zdůraznil, že pro účinnou ochranu porostů je třeba dobře znát jeho bionomii. Dřepčík olejkový má v roce jen jednu generaci. Dospělci se v porostech řepky objevují na počátku září a jsou aktivní za vhodných podmínek až do prosince, zvláště pokud je podzim dlouhý, teplý a vlhký. Od konce září začínají samice klást vajíčka a v průběhu října se objevují larvy, které zůstávají v rostlinách zhruba do května, kdy je opouští a kuklí se v zemí. V červnu až červenci se líhne nová generace dospělců. Ti v průběhu srpna zmizí do různých skrýší a teprve začátkem září se objevují znova.

Prvním důležitým krokem je ochránit vzcházející porosty proti dospělcům, jinak o ně přijdeme i dříve, než se objeví, upozornil Ing. Seidenglanz. Dodal, že nejcitlivější je období od klíčení do BBCH 10. Jakmile se začnou vytvářet pravé listy, je porost z nejhoršího venku. „Pokud v raných fázích zjistíme, že porost prohrává souboj mezi rychlostí růstu a rychlostí poškozování, je potřeba zasáhnout. V nejcitlivějším období je prahové poškození zhruba 15–20 % ztráty asimilační plochy. Ve fázi dvou až tří pravých listů může být poškození i vyšší a rostliny se s ním v dobrých podmínkách vyrovnají,“ konstatoval. Změna klimatu přináší dlouhé, teplé a vlhké podzimy, což je pro dřepčíka výhodné. Dospělci pak mohou škodit ještě od února do dubna. Pokud jsou porosty zasety pozdě, jsou poškozeny dospělci a je příznivý podzim jako loni, může souboj mezi rostlinami a dospělci trvat velmi dlouho a rostlinám se nedaří poškození odrůst. Navíc se od října začnou objevovat larvy. S tímto zatížením jdou porosty do zimy. Období, kdy začnou samice klást vajíčka, začíná koncem září/počátkem října, zasahuje se proti nim tedy v jiném období než proti dospělcům, upozornil Ing. Seidenglanz.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *