Sklizeň ve Švýcarsku výrazně nižší

Sklizeň obilnin vhodných pro pekařské využití, tedy pšenice, žita a špaldy, je letos ve Švýcarsku o 30 % nižší. Je to důsledek nepříznivého průběhu počasí. Letošní sklizeň se vyznačovala nízkými výnosy a nízkým objemem sklizně všech plodin. Vydatné srážky během sklizně vedly k silnému porůstání potravinářské pšenice.

Informovala o tom švýcarská mezioborová organizace swiss granum, která se zabývá obilovinami, olejninami a bílkovinnými plodinami. Byla založena v roce 1999 a má právní formu sdružení. Organizace uvedla, že nedostatek potravinářské pšenice tříd Top a I lze částečně pokrýt ze stávajících zásob.

Nízké výnosy, špatná kvalita

Potravinářské pšenice se sklidilo méně o 30,5 %, špaldy o 24,5 % a žita o 55,3 %. Celkově se letos sklidilo jen 304 079 t potravinářských obilovin, v roce 2020 to bylo 439 016 t. Průměrné výnosy jsou u všech plodin nízké. Důvodem je nepříznivý průběh počasí počasí na jaře a v létě a krupobití. Porostlo 23,5 % potravinářské pšenice, 12,6 % špaldy a 47,7 % žita. Tato produkce ve výši přibližně 95 000 t, kterou nelze využít pro potravinářské účely, může být uvedeno na trh v krmivářském odvětví. Obdobný objem porostlé produkce byl v roce 2014.
Neobvyklé počasí mělo negativní dopad i na kvalitu potravinářské pšenice. První průzkumy kvality provedené společností swiss granum ukazují nižší hodnoty obsahu bílkovin, Zelenyho testu a pádového čísla než v předchozím roce. Všechny hodnoty výše uvedených kvalitativních parametrů jsou pod průměrem posledních pěti let a jsou srovnatelné s hodnotami obdobně problematického roku 2014. Konečné posouzení kvality sklizně 2021 je ale možné pouze na základě výsledků laboratorních analýz a pekařských zkoušek.

Letošní sklizeň je podle organizace nedostatečná, zejména u pšenice chlebové tříd Top a I, u špaldy a také u bioobilovin. Potřebu lze částečně pokrýt ze stávajících zásob. S cílem zajistit dostatečné zásování všemi druhy potravinářských obilovin, jejich hospodárným využitím kvůli atd. podá společnost swiss granum žádost Spolkovému úřadu pro zemědělství. To zahrnuje úpravu celních kvót.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *