Sklizeň řepky – aktuální informace

Řepka je hlavní pěstovanou olejninou v České republice. Průměrná sklizňová plocha za posledních deset let (k roku 2020/2021) činila 389,6 tis. ha. Nejvyšší plocha řepky 418,9 tis. ha byla zaznamenána v marketingovém roce 2013/2014. Nad 400 tis. ha se plocha dostala ještě v marketingových letech 2012/2013 a 2018/2019. Poslední dva roky dochází k výraznějšímu poklesu plochy, zvláště ve srovnání s rokem 2018/2019. Tento vývoj ploch je v souladu se Strategií Ministerstva zemědělství do roku 2030, která si ve výrobní struktuře klade za cíl snížit plochy řepky tak, aby tato plodina nepřesahovala 80 % z celkové výměry olejnin. Uvádí to ve svém článku zveřejněném v příloze časopisu Úroda s názvem Řepka Mgr. Markéta Dvořáková z Ministerstva zemědělství.

I přes nepříznivé počasí v průběhu roku 2020 byl výnos řepky v ČR mírně nad průměrem. Produkce je tak vyšší než předešlý rok, a to i navzdory snížení plochy.

Mgr. Dvořáková se zaměřila také na Evropskou unii. Aktuální informace z konce února 2021 sice predikují meziročně nárůst produkce řepky v EU, ale v rámci pětiletého průměru se produkce snížila o 13 %. Celková produkce olejnin v EU se odhaduje na 27,5 mil. tun. Plocha řepky se v pětiletém průměru snížila o 13,6 % a celková plocha olejnin se bude pohybovat kolem 10,6 mil. tun.

Z pohledu světového byla za poslední pětileté období (včetně odhadu na marketingový rok 2020/2021) rekordní sklizeň hlavních olejnin v marketingovém roce 2018/2019, kdy se vyšplhala na hranici 600 mil. tun. Následující rok 2019/2020 byl ve znamení snížení celkové produkce na 576,3 mil. tun a poslední predikce z února 2021 očekává opětovné přiblížení k rekordu, tj. 595,1 mil. tun hlavních olejnin.

Více informací se dočtete v příloze Řepka, která vychází společně s dubnovým vydáním časopisu Úroda.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *