Široká nabídka hub ze Satalic

Pozitivní vliv hub na lidský organismus je dávno známou skutečností. Jejich pravidelná konzumace například zvyšuje celkovou vitalitu organismu a odolnost proti virovým infekcím, působí proti nádorovým onemocněním, snižuje hladinu cholesterolu v krvi, chrání před vysokým krevním tlakem a může nahradit nedostatek některých vitamínů. Jakým způsobem lze houby pěstovat a co všechno je k tomu potřeba? Odpověď na tuto otázku jsme získali v Praze – Satalicích.

Samyco, spol. s r. o., patří se svou roční produkcí okolo dvaceti tun hub k menším firmám ve svém oboru. Její výhodou je umístění na okraji Prahy, kde žádnou jinou pěstírnu nenajdeme. K pěstování hub využívá budovy bývalého státního statku zaměřeného na chov skotu.
V sortimentu firmy původně převažovaly žampióny, v současnosti pěstují i hlívu ústřičnou a šiitake. Kromě toho Samyco vykupuje lesní houby (např. hřiby a lišky) v jakémkoli množství a po důkladné kontrole je zpracovává ve vlastní sušárně (v nabídce jsou i sušené houbové směsi) či mrazicím boxu (v provedení plátky, kusy i celé plodnice, samostatně, obalované či ve směsi). V menším množství dodávají na trh také pěstební substráty a sadbu pro domácí pěstování, houby čerstvé i nakládané na různé způsoby a také houbová koření, drtě a extrakty určené k užívání jako doplněk stravy.

Prohlídka pěstírny
Pokud byste se nechali nalákat k prohlídce pěstebních prostor, budete nejspíš překvapeni jednoduchostí, jakou pěstírna a její vybavení působí. Jako nejefektivnější se totiž podle Libora Šimůnka, který má ve firmě na starosti vlastní technologii pěstování, jeví uložení bloků substrátu na stojanech. Tento způsob je nejúspornější jak z hlediska nákladů, tak z hlediska prostorového řešení a umožňuje rychlou a pohodlnou sklizeň. V pěstírně je umístěn teploměr a vlhkoměr, neboť obě tyto veličiny jsou pro růst hub rozhodující. Teplota je důležitým iniciačním faktorem pro zahájení tvorby primordií (zárodků plodnic). Například pro růst mycelia hlívy ústřičné je optimální teplota okolo 25 C, ale pro iniciaci je nezbytné, aby teplota byla nižší než 15 C. Teplotu v pěstírně regulují sataličtí výměnou vzduchu mezi vnitřním a venkovním prostorem. Vzdušná vlhkost se zvyšuje vlhčením podlahy pěstírny a k osvětlení, což je další důležitý faktor pro růst plodnic (potřeba osvětlení se u různých druhů hub liší), slouží běžné elektrické lampy.
Během pěstební sezóny, v období od podzimu do jara, není problém stihnout tři až čtyři sklizně. Léto je obdobím náročným na udržení vhodné teploty pro vývoj plodnic, proto se využívá ke zpracování hub a dalším pracím. Vyplozený substrát nachází své uplatnění jako kompost a hnojivo v zahradách.
Pěstební substráty firma Samyco nakupuje, protože jejich výroba není sama o sobě jednoduchá a vyžaduje další prostory a zařízení. Druhy pěstované v Satalicích patří mezi houby saprotrofní, tedy organismy schopné růst na mrtvých tělech rostlin či živočichů a jiných zbytcích organického původu. Liší se tím, zda umějí substrát rozkládat a je–li tedy nutné jej před pěstováním upravovat. Pro pěstování žampiónů (houby rostoucí na rozložené hmotě) se osvědčil substrát z pšeničné slámy a koňského hnoje překrytý vrstvou rašeliny, která má široký poměr C : N. Samyco jej kupuje už prorostlý myceliem, čímž se urychluje pěstební cyklus dřívější sklizeň. Na rozdíl od žampiónu patří hlívy a šiitake mezi houby rostoucí na nerozloženém substrátu a vyhovují jim kromě pšeničné slámy také dřevěné piliny. Kvalita substrátu a zejména jeho důkladná sterilizace je pro pěstování hub nezbytností.

Odbyt hub
Produkty firmy Samyco je možné koupit ve dvou podnikových prodejnách nebo přímo v satalické pěstírně. Hlavním odběratelem jsou však restaurace, především pražské. Co se týká propagace produktů, spoléhá firma zejména na svou internetovou prezentaci, účast na výstavách a dalších akcích a doporučení odborníků.
Obsahu nežádoucích prvků nebo snad příměsi nejedlých hub se v nabízených produktech konzument bát nemusí. Ze zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, vyplývá pro osoby, které uvádějí do oběhu volně rostoucí jedlé houby určené k prodeji spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely, povinnost mít osvědčení prokazující znalost hub a oprávnění k podnikání. Každoročně se namátkou kontroluje obsah nebezpečných či škodlivých prvků, především olova a kadmia ve všech typech produktů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *