Silver Axe opět zadržela nelegální pesticidy

Celkem 550 tun nelegálních přípravků na ochranu rostlin bylo zadrženo během poslední čtvrté koordinovaná operace Europolu s názvem Silver Axe. Zúčastnilo se jí 29 zemí, poprvé také včetně České republiky. Od jejího zahájení v roce 2012 bylo již zabaveno 1222 tun nelegálních a padělaných výrobků.

V tiskové zprávě na to s odvoláním na informace Europolu upozornila Česká asociace ochrany rostlin. Konstatuje, že v rámci Silver Axe IV bylo v roce 2019 v Evropě zabaveno 550 tun zboží a došlo k zatčení tří osob. Tímto množstvím nelegálních přípravků by bylo možno ošetřit plochu o velikosti 49 000 km2, což představuje 62 % rozlohy České republiky.
Operace Silver Axe pokračuje již čtvrtým rokem a v tomto roce byly úředníky kontrolních a donucovacích orgánů provedeny kontroly ve významných námořních přístavech, na letištích a na pozemních hranicích. Kontrola se dále týkala výrobních a přebalovacích zařízení v následujících 29 zúčastněných zemích: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Velká Británie.
Přípravky na ochranu rostlin jsou před uvedením na trh podrobeny přísnému testování. Nelegální přípravky testovány nejsou a představují tímto hrozbu pro životní prostředí a zdraví a bezpečnost uživatelů a spotřebitelů. Operace Silver Axe je zaměřena na prodej a distribuci nelegálních přípravků k ochraně rostlin (včetně porušení práv duševního vlastnictví, jako jsou ochranné známky, patenty a autorská práva) a zaměřuje se na nezákonný obchod s těmito přípravky, upozorňuje tisková zpráva.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *